[wcas-search-form]

45.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, t. III

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
Introduction

Część I. ASPEKTY PRAWNE
Anna Golonka
Sprawca zabójstwa z osobowością wieloraką – problemy natury prawnej i psychologicznej
Agnieszka Haś, Alicja Kuroń
Dziecko jako podejrzany lub oskarżony w procesie karnym. Aspekty prawne i psychologiczne
Izabela Jankowska-Prochot
Wyłączenie winy z uwagi na nieznajomość bezprawności czynu i błąd poznawczy sprawcy w polskim i irlandzkim prawie karnym. Ujęcie prawnoporównawcze
Paweł Falenta
Postępowanie dowodowe w przestępstwie narażenia na zarażenie z art. 161 k.k.
Justyna Omeljaniuk
Przestępstwo narażenia na zarażenie – art. 161 Kodeksu karnego z 1997 r. – wybrane aspekty prawne i kryminologiczne
Michał Ignasiak
Zgoda uczestników „ustawki” na udział w niej jako pozaustawowy kontratyp przestępstwa stypizowanego w art. 158 § 1 k.k. – ocena prawnokarna
Marcin Muszyński
Zmiana kwalifikacji prawnej czynu ściganego z oskarżenia publicznego na czyn prywatnoskargowy w kontekście wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu
Agnieszka Niedźwiedź
Zabójstwo na zlecenie – prawnokarne aspekty odpowiedzialności osoby zlecającej zabójstwo człowieka w zamian za korzyść materialną lub osobistą
Joanna Figiela
Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 k.k. a prowadzenie robót budowlanych

Część II. ASPEKTY KRYMINOLOGICZNE
Piotr Zalewski
Przemoc domowa w Polsce. Perspektywa prawnokarna i kryminologiczna
Agnieszka Niedźwiedź
Doprowadzenie człowieka do targnięcia się na własne życie poprzez oddziaływanie na psychikę suicydenta w sposób uniemożliwiający podjęcie świadomej i dobrowolnej decyzji albo omijający mechanizmy wolicjonalne
Adriana Wacek, Aleksandra Pelczar
Profilowanie kryminalne sprawców zabójstw na podstawie modus operandi – wybrane aspekty
Izabela Fornal
Dowody neurologiczne i środowiskowe dotyczące etiologii psychopatii oraz spojrzenie z pespektywy neuronauki poznawczej na dysfunkcje układu paralimbicznego
Dorota Semków, Izabela Kułak
Assassinations on diplomatic representatives of the United States of America – victimological issues

Część III. ASPEKTY KRYMINALISTYCZNE
Magdalena Kruczek
Wybrane aspekty funkcjonowania kryminalistycznych baz danych DNA. Utworzenie bazy eliminacyjnej dla Zbioru Danych DNA w Polsce
Agnieszka Podgórska
Prawno-kryminalistyczne aspekty ochrony życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego w Polsce. Wybrane obszary
Paulina Narowska, Patrycja Zywar
Zjawisko przestępczości kryminalnej w świetle statystyk na przykładzie województwa podkarpackiego
Zakończenie
Conclusion

Skip to content