[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania. Aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI: Słowo wstępne, Maciej Benderski Postępowanie prywatnoskargowe jako sposób ścigania przestępstw nieobjętych zasadą legalizmu Marcin Berent Parafilie tanatofilne ze szczególnym uwzględnieniem prawnokarnej relewancji nekrofilii w Polsce  Anna Bogdan Resocjalizacja przez pracę po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 191) Marcin Bogdan Prawidłowe wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenia    Monika Bubeła Informatyka śledcza i techniki anti-forensic w świetle polskiego prawa    Izabela Dembowska Ocena wiarygodności zeznań w procesie karnym osób używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  Damian Gil Odmowa sprostowania – problematyka procesowa (uwagi na kanwie trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego) Anna Golonka Pranie pieniędzy – istota procederu w oparciu o przykłady jego modelowego przebiegu  Katarzyna Guzowska-Lombara Przestępstwa objęte ustawą antyalkoholową Dorota Habrat Odpowiedzialność karna za nieprawidłową organizację imprezy masowej Judyta Kasperkiewicz Przestępstwa zaliczkowe w ujęciu kryminalistycznym Monika Klejnowska Model postępowania dowodowego w procesie karnym w świetle ostatnich nowelizacji oraz propozycji zmian Martyna Kochanek Przestępstwo działania na szkodę spółki  Jakub Kwaśnik Wojny w sieci. Jak groźny może być atak cyberprzestępczy? Adam Mazurek Przestępstwa związane z wprowadzaniem do obrotu wybranych produktów leczniczych i suplementów diety Dagmara Milewicz-Bednarska Przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu – wybrane zagadnienia Łukasz Pasternak Przestępstwa i wykroczenia z zakresu szkodnictwa i kradzieży leśnych Joanna Paśkiewicz Przestępstwo z art. 202 § 4b k.k. na tle regulacji międzynarodowych. Realistyczny wizerunek nierzeczywistego małoletniego? Monika Radoniewicz Handel ludźmi w polskim Kodeksie karnym ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji z 20 maja 2010 roku na tle regulacji międzynarodowych i unijnych Maciej Rejzerewicz Przestępstwo faworyzowania wierzycieli (art. 302 § 1 kk) Łukasz Rosiak Przestępstwo kłusownictwa – istota, rozpoznanie, zjawiska, zwalczanie Adam Saj Wykorzystanie analizy kryminalnej w procesie karnym Klaudia Stącel Problematyka kontratypów Agnieszka Szafran, Joanna Szufel Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Kamil Szpyt Odmowa autoryzacji jako szczególny przykład przestępstwa prasowego – wnioski „de lege lata” i „de lege ferenda” Małgorzata Trybus Przestępstwa przeciwko zdrowiu – uwagi o całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie Joanna Uliasz Prawo do prywatności a zwalczanie przestępczości Damian Wąsik Wybrane problemy dowodowe w sprawach karnych o przestępstwa wyborcze Dariusz Wilk Fałszerstwa dzieł sztuki i zabytków – przestępstwa porzucone przez organy ścigania w ujęciu prawnym i kryminalistycznym Marta Witwicka-Dżugan Oportunizm w ściganiu przestępstw w świetle obowiązującej procedury karnej Jacek Wojciechowski Przesłanki i formy ingerencji prokuratora w sprawy o przestępstwa prywatnoskargowe w polskim procesie karnym Anna Wojcieszak, Mirosław Kalisiak Przestępstwo manipulacji instrumentem finansowym na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Magdalena Wolińska Ustalenie tożsamości zwłok rozkawałkowanych Łukasz ZygmuntUporczywe nękanie – stalking: niektóre materialnoprawne problemy związane ze ściganiem sprawców

Skip to content