[wcas-search-form]

37.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Słowo wstępne

Roman Magryś – Przestrzeń i czas w lekturze romansów Michała Dymitra Krajewskiego
Dorota Chłanda – Tempus edax rerum. Konfrontacja z czasem (żarłocznym?) i przestrzenią w podróży po śladach na podstawie dzienników księcia Henryka Lubomirskiego
Mateusz Kucab – Teatralizacja w poezji Adama Asnyka
Piotr Kołodziej – Miejsca wspólne i odmienne albo co (niektórzy) pisarze mogą zobaczyć na (niektórych) obrazach
Marta Bolińska – Czasoprzestrzeń Zielonego Wzgórza, czyli jeszcze raz o Lucy Maud Montgomery oraz Ani Shirley
Maja Moskwa – Przestrzenie marzeń i miejsca destrukcji w Tragedii amery­kańskiej Teodora Dreisera i w powieści Jacka Londona Martin Eden
Ewelina Radion – Akustyczne doświadczenie przestrzeni w poezji Jana Le­chonia
Elżbieta Mazur – Wiersze włoskie Juliana Przybosia
Barbara Lena Gierszewska – Kino w lwowskim tekście jako przykład perso­nalizowania przestrzeni
Mikołaj Paczkowski – Pogranicze „polsko-wschodnie” jako heterotopia w polskiej prozie po 1918 roku (na wybranych przykładach)
Danuta Hej da – Między wspomnieniem a mitem. Obrazy rodzinnych stron w Atlantydzie i Ziemi księżycowej Andrzeja Chciuka
Mirosław Czarnik – Miejsce Galicji w mitologizacji kresów. O relacjach między mitem galicyjskim a mitem habsburskim
Krystian Maciej Tomala – Co się stało z pewnym wazonem, czyli Tadeusza Różewicza „obraz na temat okropności wojennych”
Elżbieta Piątek – „Zginęli i cierpieli tylko dlatego, że byli odmienni”. Zapom­niany Holocaust Romów
Zbigniew Trzaskowski – Czas zaklęty w pamięć. Nelly Sachs fenomenolo­giczna lektura Shoah
Małgorzata Gajak-Toczek – Przestrzenie graniczne w wybranych wierszach Wojciecha Bonowicza
Janusz Waligóra – Wymazywanie. Zdewastowana pamięć matki w autobio­graficznej prozie Magdaleny Tulli
Katarzyna Sokołowska – Porównanie i metafora w opisach czasoprzestrzeni (post)kolonialnego miasta-pułapki. Jeszcze dzień życia Ryszarda Kapuś­cińskiego
Anna Włodarczyk – Powrót do Krainy Czarów. Podróż w czasie i przestrzeni w prozie Sylwii Chutnik
Alicja Jakubowska-Ożóg – Przestrzeń doczesności – przestrzeń wieczności, czyli wiersze dośmiertne Zofii Zarębianki
Daria Lewicka – Pisarz wobec minionego czasu. Utracona arkadia dzieciństwa Jerzego Pilcha
Jan Wolski – Szwajcarski krajobraz polskich poetów
Wiesław Setlak – Przestrzeń jako źródło represji w twórczości Jana Rybowicza
Anna Wzorek – Księdza Franciszka Kameckiego liryczno-epicka podróż przez ziemię kociewską i czas
Jolanta Fiszbak – Obraz szkoły w polskiej literaturze dla młodego odbiorcy jako świadectwo przemian społeczno-kulturowych i aksjologicznych ostat­niego półwiecza
Zofia Pomirska – Przestrzeń szkoły w Jeżycjadzie Małgorzaty Musierowicz
Paulina Osak – Odległe (za)światy i bliskie (nie)miejsca. O spotkaniu uczniów z Rutką Joanny Fabickiej
Paweł Sporek – Czas i przestrzeń w Córce czarownic Doroty Terakowskiej
Urszula Kopeć – Językowe obrazy Ogrodu i „dołu” w Poczwarce Doroty Terakowskiej
Danuta Krzyżyk – Obraz małej ojczyzny w śląskich pieśniach ludowych
Marta Vojtekova – Kształtowanie czasowego znaczenia przyimków i jego stosunek do przestrzennego znaczenia
Indeks nazwisk

Skip to content