[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki i agrofizyki

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki i agrofizyki zawiera opisy ćwiczeń laboratoryjnych przeznaczonych dla studentów kierunków: ochrona środowiska, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka. Instrukcje przebiegu ćwiczeń są poprzedzone wprowadzeniem zawierającym tematyczne podstawy badanych zjawisk fizycznych umożliwiające zrozumienie sensu wykonywanego zadania. Przewodnik ma na celu pogłębienie wiedzy studentów z zakresu rachunku błędów, budowy i obsługi przyrządów pomiarowych. Można mieć nadzieję, że publikacja ułatwi studentom przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych bez konieczności sięgania do wielu podręczników.

Spis treści:
Przedmowa
1. Wiadomości wstępne
1.1. Błędy i niepewności pomiarowe
1.2. Pomiary za pomocą komputera
1.3. Opracowanie wyników pomiarów
1.4. Podstawowe przyrządy pomiarowe
2. Pomiar i obliczanie podstawowych cech fizycznych
2.1. Wprowadzenie 2.2. Określanie kształtu wybranych płodów rolnych
2.3. Wyznaczanie gęstości ciał stałych o nieregularnym kształcie
2.4. Określenie gęstości składników strukturalnych nasion
2.5. Określenie porowatości materiału na podstawie znajomości gęstości objętościowej (materiału składowanego luzem)
3. Opory ruchu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Pomiar współczynnika tarcia suwnego na płaszczyźnie
3.3. Pomiar współczynnika tarcia suwnego na równi pochyłej
3.4. Pomiar współczynnika tarcia tocznego na równi pochyłej
3.5. Ogólna charakterystyka sił tarcia wewnętrznego (lepkości)
3.6. Pomiar lepkości wiskozymetrem Höpplera
4. Wyznaczanie właściwości sprężystych materiałów
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Statyczna metoda pomiarów parametrów mechanicznych wybranych materiałów – ściskanie próbek walcowych
4.3. Statyczna próba badania sprężystości tkanki z okrywą i samej tkanki wybranych płodów rolnych
4.4. Statyczne wyznaczanie sprężystości metodą zginania próbek
4.5. Metoda dynamicznego pomiaru współczynnika sprężystości materiału przy wykorzystaniu stanowiska z czujnikiem piezoelektrycznym
5. Pomiar prędkości fal dźwiękowych (głosowych)
5.1. Fale w ośrodkach mechanicznych
5.2. Hałas
5.3. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali stojącej
5.4. Wyznaczanie natężenia i mocy dźwięku w powietrzu
6. Woda w glebie i powietrzu
6.1. Wprowadzenie
6.2. Pomiar potencjału wodnego powietrza
6.3. Wyznaczanie współczynnika filtracji i współczynnika przewodności wodnej gleby
7. Wymiana cieplna
7.1. Wprowadzenie
7.2. Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego gleby
7.3. Wyznaczanie ciepła parowania wody i energii wiązań wodorowych metodą kalorymetryczną
8. Wybrane zagadnienia z elektryczności
8.1. Wprowadzenie
8.2. Pomiar przewodnictwa elektrycznego
8.3. Pomiar oporności elektrycznej tkanki materiału biologicznego
8.4. Pomiar potencjału elektrokinetycznego kondensatora
8.5. Pomiar impedancji i pojemności elektrycznej materiału
8.6. Wyznaczanie stałej termopary
9. Wybrane zagadnienia z magnetyzmu
9.1. Wprowadzenie
9.2. Obserwacja linii sił pola magnetycznego i pomiar wielkości pola
9.3. Pomiar wartości indukowanego napięcia
10. Wybrane zagadnienia z falowej natury światła
10.1. Wprowadzenie 10.2. Pomiar kąta odbicia i współczynnika załamania
10.3. Wyznaczenie stężenia roztworu NaCl
10.4. Wyznaczanie zawartości cukru w roztworze za pomocą refraktometru
10.5. Transmisja promieni podczerwonych
Literatura
Tablice fizyczne

Skip to content