[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Przewodnik po twórczości dramaturgicznej Cypriana Norwida

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

seria: Z Archiwum Pisarza, t. VII

Spis treści:
Vademecum Kazimierza Brauna,
Podziękowania,
Nota edytorska,
Wstęp,
Cyprian Norwid – nota biograficzna,
Dramaty Norwida w kontekście całokształtu jego dzieła,
Dramaty Norwida – ustalenia ogólne,
Utwory dramatyczne Cypriana Norwida,
Misteria,
Wanda,
Krakus,
Zwolon,
Sztuki pełnospektaklowe,
Aktor Za kulisami – Tyrtej Kleopatra i Cezar Pierścień Wielkiej-Damy,
Sztuki jednoaktowe, Noc tysiączna druga, Miłość czysta u kąpieli morskich,
Miniatury dramatyczne, Chwila myśli, Teatr bez teatru, Krytyka, Auto-da-fé,
Słodycz, Sztuki nieukończone, Dobrzy ludzie, Hrabina Palmyra,
Dramaty Norwida w teatrach, telewizji, radiu,
Postscriptum,
Bibliografia (wybór),
Nota o autorze,
Indeks nazwisk

Skip to content