[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przydatność parametrów struktury geometrii powierzchni do oceny stopnia zużycia sztucznych stawów biodrowych

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

„Za największą wartość monografii uważam ocenę zmian geometrii elementów protezy oraz cementu kostnego w zależności od czasu jej funkcjonowania w organizmie.”
Z recenzji prof. dra hab. med. Tadeusza S. Gaździka

„Podejmowaną w rozprawie problematykę oceniam jako oryginalną i aktualną, wychodzącą naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i potrzebom medycyny, potencjalnym wytwórcom endoprotez oraz ważną pod względem poznawczym i utylitarnym.”
Z recenzji prof. dra hab. inż. Andrzeja Gołąbczaka

Spis treści:

Wykaz ważniejszych symboli i akronimów
Wprowadzenie
Sztuczne stawy biodrowe
Cel i zakres pracy
Materiał i metodyka badań
Wyniki badań
Omówienie wyników badań i dyskusja
Wnioski
Piśmiennictwo
Streszczenie
Summary

Skip to content