[wcas-search-form]

14.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Psychologia polityki

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Psychologia polityki jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, w której jak w soczewce skupiają się ustalenia teoretyczne i dokona­nia wielu nauk społecznych, w tym filozofii, socjologii, antropologii, historii, nauk politycznych, komunikacji społecznej oraz marketingu politycznego z odkryciami i badaniami psychologii ogólnej i innych jej dziedzin w zakresie postaw, motywacji i zachowań ludzkich w sytu­acjach politycznych oraz społecznych.
Psychologia polityki to dziś szybko rozwijająca się w różnych kierun­kach dziedzina, w których znajduje odbicie podejście kognitywistyczne – jest nauką stosującą psychologię poznania w połączeniu z technikami i strategiami optymalizacji decyzji. Dlatego podjęliśmy się przekaza­nia w podręczniku pewnego, wręcz encyklopedycznego kompendium wiedzy na ten temat. Zaangażowanie w politykę, aktywność polityczną pokazujemy w kontekście osobowych cech człowieka oraz różnych motywacji podejmowania się roli polityka.
Oddajemy w ręce studentów i osób zajmujących się na co dzień polityką podręcznik opisujący i wyjaśniający podstawowe zagad­nienia z zakresu psychologii polityki. Mamy świadomość tego, że nie wyczerpaliśmy tematu, a zgłębienie wielu nowych, zmieniających się jak w kalejdoskopie zjawisk politycznych wymaga dalszych dogłęb­nych studiów.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Człowiek w otoczeniu społecznym i politycznym

Rozdział II

Zaangażowanie w politykę – uwarunkowania aktywności politycznej

Rozdział III

Osobowościowe przesłanki i motywacje podejmowania roli polityka – przegląd koncepcji teoretycznych

Rozdział IV

Czy istnieje związek pomiędzy psychologią a ideologią?

Rozdział V

Uwarunkowania wyborów politycznych. Racjonalność i nieracjonalność decyzji politycznych

Rozdział VI

Emocje i procesy emocjonalne w wyborach politycznych

Rozdział VII

Konformizm w polityce – syndrom grupowego myślenia

Rozdział VIII

Manipulacja i socjotechnika w działaniach politycznych

Rozdział IX

Stereotypy, uprzedzenia, etykietyzacja i stygmatyzacja w polityce

Rozdział X

Agresja w teoriach psychologicznych – agresja w polityce

Rozdział XI

Konflikt polityczny – aspekt psychologiczny

Rozdział XII

Reguły komunikacji politycznej

Rozdział XIII

Debata parlamentarna i polityczna

Rozdział XIV

Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów politycznych

Rozdział XV

Negocjacje i pertraktacje polityczne

Rozdział XVI

Nowe kierunki badań – poglądy polityczne zdeterminowane przez geny, neuro­marketing

Rozdział XVII

Lider polityczny

Rozdział XVIII

Charyzma w polityce

Rozdział XIX

Kreowanie wizerunku polityka – aspekt psychologiczny

Rozdział XX

Marketing narracyjny

Rozdział XXI

Kampanie polityczne, kampanie wyborcze, inauguracja – polityczne show

Rozdział XXII

Kampania negatywna – „czarny PR” w polityce

Rozdział XXIII

Kampania polityczna w Internecie – „e-PR”

Zakończenie

Bibliografia

Skip to content