[wcas-search-form]

12.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   Rozdział I DEFINICJE I ZAGADNIENIA WPROWADZAJˇCE 1. Public relations i polityka informacyjna – pojęcia podstawowe 2. Samorząd terytorialny w Polsce po roku 1989. Władza lokalna jako element demokracji lokalnej w systemie prawnym i społecznym 3. Metoda badania   Rozdział II PRAKTYKA PUBLIC RELATIONS W GMINACH 1. Umiejscowienie zadań komunikacyjnych w strukturze urzędu miasta i gminy 2. Narzędzia public relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej urzędu miasta i gminy oraz ich wpływ na wizerunek samorządu 3. środki przeznaczane na realizację zadań komunikacyjnych 4. Bariery w realizowaniu zadań komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego   Rozdział III POSTAWA I OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW JAKO STRONY W DIALOGU Z URZĘDEM MIASTA I GMINY 1. Stopień zainteresowania działaniami podejmowanymi przez samorząd terytorialny 2. Przyczyny braku zainteresowania części społeczności lokalnych aktywnością urzędu miasta i gminy 3. Preferowane przez mieszkańców płaszczyzny dialogu i formy komunikacji z jednostkami samorządu terytorialnego 4. Efekty działań komunikacyjnych. Odczucie poinformowania i ocena praw-dziwości przekazywanych informacji w opinii mieszkańców   Rozdział IV POLITYKA INFORMACYJNA STAROSTW POWIATOWYCH 1. Znaczenie relacji z mediami dla starostw powiatowych 2. Zainteresowanie dziennikarzy problematyką samorządu terytorialnego w opinii przedstawicieli starostw powiatowych 3. Narzędzia polityki informacyjnej stosowane w powiatach   Rozdział V POLITYKA INFORMACYJNA SAMORZˇDÓW WOJEWÓDZKICH W POLSCE 1. Znaczenie relacji z mediami dla samorządów wojewódzkich 2. Zainteresowanie dziennikarzy problematyką samorządu terytorialnego w opinii przedstawicieli urzędów marszałkowskich 3. Narzędzia polityki informacyjnej stosowane w urzędach marszałkowskich   Podsumowanie   Bibliografia

Skip to content