[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Quo vadis polska edukacjo? Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w doświadczeniach i opiniach nauczycieli Podkarpacia. Wybrane problemy

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Specjalne potrzeby edukacyjne w odniesieniu do edukacji włączającej
Edukacja włączająca – jej cele i praktyczne rozwiązania w polskim systemie oświaty
Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych
Udział uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym
Rozdział II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Podstawowe założenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rozdział III. Założenia metodologiczne badania doświadczeń i opinii nauczycieli w zakresie ich przygotowania do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach ogólnodostępnych
Problematyka badawcza
Opis próby badanych nauczycieli
Rozdział IV. Doświadczenia i opinie nauczycieli na temat realizacji założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Kompetencje badanych nauczycieli do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Gotowość środowiska edukacyjnego podkarpackich placówek oświatowych do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Trudności w zaspokajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów dostrzegane przez nauczycieli południowo-wschodniej Polski
Sieci wsparcia społecznego w realizacji zadań wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów w ocenie badanych nauczycieli
Wnioski i uogólnienia. Implikacje praktyczne
Zamiast zakończenia
Bibliografia
Spis schematów, wykresów i tabel

Skip to content