[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Racjonalność w przestrzeni publicznej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Przemysław Paczkowski – Początki antycznej filozofii politycznej, Dorota Semków-Chajko – Idea praw człowieka oraz ich ochrony w myśli społeczno-politycznej Johna Locke’a oraz Karola Monteskiusza i Jana Jakuba Rousseau, Aleksander Bobko – U źródeł politycznej racjonalności, czyli aporia Kantowskiego projektu wiecznego pokoju, Małgorzata Borkowska-Nowak – Warunki racjonalności decyzji zbiorowych. Filozofia szkoły social choice, Magdalena Żardecka-Nowak – Geneza i charakter rozumu publicznego w ujęciu Johna Rawlsa, Witold M. Nowak – Charles Taylor o dziedzictwie Oświecenia, Ks. Zdzisław Kieliszek – Demokracja i rządy prawa jako fundamenty sprawiedliwego porządku społecznego w ujęciu Otfrieda Höffego, Alicja Karłowska – Zagadnienie relacji międzyosobowych w państwie. Stanowisko Jacquesa Maritaina, Jakub Frankiewicz – Utopijna wizja świata. Pomiędzy mrzonką a racjonalnością, Stanisław Gałkowski – Edukacja polityczna. Rozum i nowi obywatele.

Skip to content