[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Radość – aspekty kulturowo-językowe

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

    Na publikację złożyło się czternaście rozpraw językoznawców i literaturoznawców z pięciu europejskich krajów: Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, i Ukrainy. Tematem wiodącym monografii jest wieloaspektowe aksjologiczne rozumienie radości. Z jednej strony może to być afiliacyjna wartość wysoka, wynikająca z dążenia do nawiązywania i utrzymywania bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, z potrzeby emocjonalnego i społecznego zakorzenienia. Z drugiej natomiast może to być najniższa, ale jakże ludzka w hierarchii aksjologicznej wartość hedonistyczna wyrażająca się dążeniem do zaspokajania własnych przyjemności i unikania spraw przykrych. W obu ujęciach do wyrażenia tej emocji służy potencjał kodów niewerbalnych, werbalnych i parawerbalnych. Autorzy uczynili przedmiotem swoich obserwacji zarówno jednostki leksykalne wyrażające radość w językach narodowych (polskim, słowackim i ukraińskim), jak i różne utwory literackie (współczesna rosyjska nowelistyka, teksty polskich utworów muzycznych), wypowiedzi internetowe, a także materiały marketingowe. Ich wielokierunkowe pogłębione refleksje stały się przypomnieniem o potrzebie empatii, ponieważ – jak zauważa przywoływany w jednym z artykułów Fiodor Dostojewski – „nie można kochać ludzi, nie kochając ich radości”.       Spis treści:   „Niezmącona radość życia (nie jest udziałem śmiertelnych)”. Słowo od redakcji Kazimierz Ożóg, Kilka uwag językowo-kulturowych o radości chrześcijańskiej Fred Schulz, „Nie można kochać ludzi, nie kochając ich radości” (F.M. Dostojewski) Marta Vojteková, Vyjadrovanie radosti v slovenčine Наталія Шумарова, Kогнітивно-комунікативний змістконцепту радість (за матеріалами опитування студентської аудиторії) Ірина Бундза, Польські іменники singularia tantum на позначення радості: словниково-корпусний аналіз Оксана Лозинська, Фразео-семантичне поле „радість” у польській мові (на матеріалі польської кінематичної фразеології) Robert Słabczyński, O pragmatycznych funkcjach wyrażania radości Grażyna Filip, Radość z jazdy samochodem jako językowy sygnał kreowania marki Justyna Majchrowska, Leksykalne i graficzne sposoby wyrażania radości na przykładzie netlogu Ірина Мариненко, Газетний гумор як джерело радості (на прикладі текстів газети „Сільські вісті”) Елена Сердобинцева, Концепт радость в книге К. Антаровой Две жизни Róża Klimczak, „Rosną skrzydła u ramion…” – określanie radości w tekstach zespołu Stare Dobre Małżeństwo Aleksandra Norkowska, Spotkanie z królem. O wspólnotowym przeżywaniu radości w piśmiennictwie czasów stanisławowskich Magdalena Patro-Kucab, Radość komplementowania. Pochwała osobistości życia publicznego (Alojzy Feliński, Do Tadeusza Czackiego) Krystyna Krawiec-Złotkowska, „Gdzie biesiada, tam bies siada…”. Słów kilka o gościach i (nie)wątpliwych uciechach stołu w poezji Wacława Potockiego Grzegorz Jaśkiewicz, Freude, Ekstase, Missbehagen – Der Fall der Mauer in Thomas Hettches Nox

Skip to content