[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wprowadzenie, I. ZAGADNIENIA OGÓLNOTEORETYCZNE: Zbigniew Krawczyk, Przegląd koncepcji teoretycznych w naukach społecznych kultury fizycznej, Jerzy Kosiewicz – Prolegomena do rozważań o sporcie zachodnim i spirytualizmie, Władysław Pańczyk – Kultura fizyczna wobec „grzechów” współczesnego człowieka, Marcel Nemec, Ján Junger – Fair play – ethical principle of global sport, II. KOMPARATYSTYKA KULTUROWA: Wojciech J. Cynarski, Zespołowe gry sportowe jako widowisko i rytuał: baseball, football i basketball w USA, Dorota Pawlik – Tradycyjne elementy kultury fizycznej Maorysów na wybranych przykładach, Ewa Polak – Przenikanie słownictwa sportowego do współczesnej polszczyzny jako element zmian kulturowych, III. RAPORTY O WYBRANYCH ZJAWISKACH Z DZIEDZINY KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ: Tomasz Sahaj – Społeczne aspekty działań pseudokibiców futbolowych, Anna Nizioł – Elementy stylu życia kibiców piłkarskich a ich wizerunek w społeczeństwie, Monika  Sławek – Społeczne  uwarunkowania  czasu  wolnego w kontekście rekreacji  fizycznej. Studium przypadku – mieszkańcy  dużego osiedla  blokowego  w Łodzi, Bogusława Graczykowska – Aktywność ruchowa wybranej grupy zawodowej – na podstawie grupy nauczycieli, Władysław Pańczyk, Dagmara Sądecka, Joanna Dudek – Poziom aktywności fizycznej studentów wybranych uczelni południowo-wschodniej Polski, Anna Bochenek – Przygotowanie studentów ZWWF w Białej Podlaskiej do pełnienia roli wychowawców fizycznych, Rafał Kapica – Wpływ rodziny na aktywność turystyczną studentów, Ivan Uher – Health, well-being and exercise analysis of older population, Mária Tomová – Pohybovo-rekreačné activity vo vol’nom čase, vỳznamné hodnoty pre človeka, Agata Andruszkiewicz – Wisła wczoraj i dziś – wykorzystanie warszawskiego odcinka Wisły do celów rekreacyjnych na przestrzeni ostatniego wieku, Indeks nazwisk.

Skip to content