[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Reaktywność behawioralna koni huculskich utrzymywanych w warunkach tabunowych

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
1. Wstęp i przegląd piśmiennictwa
2. Materiał i metody
2.1. Materiał badawczy
2.2. Metody oceny wybranych kategorii behawioru
2.3. Metody oceny pasz wykorzystywanych przez badane konie
2.4. Metody oceny poziomu minerałów w surowicy i sierści zwierząt
2.5. Metody oceny wskaźników hodowlanych
2.6. Opracowanie statystyczne
3. Wyniki i dyskusja
3.1. Charakterystyka ocenianego stada koni
3.2. Behawior koni huculskich utrzymywanych tabunowo
3.2.1. Główne formy zachowań koni huculskich w systemie hodowli bezstajennej
3.2.2. Zachowania pielęgnacyjne u koni huculskich utrzymywanych tabunowo
3.2.3. Kształtowanie się hierarchii w badanych stadach koni huculskich
3.3. Wpływ czynników środowiskowych na behawior koni
3.3.1. Warunki klimatyczne a  zachowanie się koni
3.3.2. Zachowanie się koni huculskich a jakość pasz
3.3.2.1. Wartość pokarmowa pasz a behawior koni
3.3.2.2. Zawartość minerałów w paszach
3.3.3. Zaopatrzenie mineralne zwierząt
3.3.3.1. Zawartość minerałów w surowicy koni huculskich
3.3.3.2. Poziom minerałów w sierści badanych koni huculskich
3.3.3.3. Korelacje między poziomem minerałów w surowicy i sierści badanych koni
3.4. Wyniki rozrodu koni huculskich a ich behawior
3.4.1. Wskaźniki hodowlane klaczy w systemie tabunowym
3.4.2. Zachowania seksualne w obserwowanych stadach koni
3.4.3. Zachowanie się koni w okresie odchowu źrebiąt
4. Podsumowanie i wnioski
Piśmiennictwo
Streszczenie
Summary

Skip to content