[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wprowadzenie LESZEK SŁUPECKI, O V Kongresie WOJCIECH FAŁKOWSKI, Historia Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Zamierzenie, które nie miało prawa się udać MAREK KONOPKA, LUX ET LAUS dla Mistrzów V Kongres Mediewistów Polskich. Rzeszów, 20–24 września 2015 roku – lista zgłoszonych wykładów i posterów   Część I. Wykłady plenarne ANDRZEJ BUKO, Kronika halicko-wołyńska i archeologia: przykład badań na Górze Katedralnej w Chełmie WŁADYSŁAW DUCZKO, Skandynawowie w Europie Wschodniej i na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. Recepcja i odrzucenie – kiedyś i dzisiaj ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI, O potrzebie uprawiania mediewistyki albo o „Polakach-idiotach”. Drobne uwagi do wielkiego problemu JONATHAN SHEPARD, Anglo-Danish ‘empire-building’, Rus and Byzantium: a background for Bolesław Chrobry? RUDOLF SIMEK, Demons at work? The Machinations of Demons in Scandinavian History of the Early Middle Ages JERZY STRZELCZYK, „Arianizm” jako religijna alternatywa u ludów germańskich na przełomie starożytności i średniowiecza STANISŁAW SUCHODOLSKI, Bolesław śmiały i Władysław Herman w świetle swoich monet, czyli co numizmatyka wnosi do poznania historii Polski w drugiej połowie XI wieku PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK, Mediewistyka jako antropologia JERZY WYROZUMSKI, Jan Długosz. Życie i dzieło   Część II. Mediewistyka lwowska XIX i XX wieku, do 1939 roku WOJCIECH IWAŃCZAK, Epoka husycka w badaniach Antoniego Prochaski BARBARA KLASSA, Stosunki Polski z Rusią w średniowieczu w ujęciu Oswalda Balzera ЛІДІЯ ЛАЗУРКО, Медієвістична проблематика на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny” львівського періоду JERZY MATERNICKI, Tadeusz Wojciechowski i Stanisław Zakrzewski: drogi ich rozwoju naukowego i poglądy metodologiczne PAWEŁ SIERŻĘGA, Historia średniowiecza na studium historycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza (organizacja i program studiów)

Skip to content