[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Region i regionalizm w socjologii i politologii

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Przedmowa

Część I: KONCEPCYJNE PODSTAWY REGIONU I REGIONALIZMU
Zbigniew Rykiel – Region jako pojęcie socjologiczne
Roman Szul – Regionalizm. Refleksje na temat ewolucji idei i praktyki regionalizmu w Europie
Andrzej Sadowski – Konstruowanie regionalnego społeczeństwa wielokulturowego ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego

Część II: TOŻSAMOŚCI REGIONALNE
Anna Śliz, Marek S. Szczepański – Regionalna mozaika kulturowa. Przypadek Górnego śląska
Dariusz Wojakowski – O różnorodności doświadczenia wielokulturowości na Podkarpaciu
Paweł Kubicki – Galicja między regionem a mitem
Katarzyna R. Łozowska – Mit Galicji wobec dekonstrukcji kresów w prozie nie­miec­­kojęzycznej XX wieku
Karolina Ciechorska-Kulesza – Rekonstrukcja tożsamości regionalnych w dyskursie me­dialnym. Przypadek byłego województwa elbląskiego
Marek Barwiński – Łemkowszczyzna jako region etniczno-historyczny

Część III: REGIONALNA SCENA POLITYCZNA I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Agnieszka Pawłowska – Instytucje samorządu regionalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej – studium porównawcze
Marek Sobczyński – Region łódzki w tradycji podziałów administracyjnych Polski środ­kowej
Przemysław Maj – Województwa podkarpackie i zachodniopomorskie: bastiony Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej (2005–2010)
Wojciech Furman – Dzienniki regionalne Podkarpacia jako partner władzy samorządowej w latach 2009–2010
Bożena Tuziak – Postrzeganie autorytetu przez wiejskie społeczności lokalne. Przykład z Podkarpacia
Agnieszka Pieniążek – Aktywność organizacji pozarządowych w kontekście kulturowych tradycji województwa podkarpackiego
Anna Kołomycew – Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w województwie pod­karpackim (na przykładzie lokalnych grup działania)

Część IV: ROZWÓJ REGIONALNY
Andrzej Miszczuk – Przemiany demograficzne Polski Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku
Hubert Kotarski – Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne regionów a kapitał społeczny mieszkańców
Wiesław Wątroba – Czy Wrocław jest metropolią globalną? 10 lat później
Arkadiusz Tuziak – Struktury klastrowe jako instrumenty rozwoju regionów peryferyjnych. Inspiracje teoretyczne i uwarunkowania praktyczne
Ewa Kusideł, Emilia Modranka – Analiza przestrzennego zróżnicowania powiatów pod względem wpływu rozwoju ekonomicznego na ład ekologiczny
Noty o autorach

Skip to content