[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rehabilitacja 2019

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wprowadzenie, Joanna Baran Metody oceny aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży / Methods of assessing physical activity in children and adolescents, Lidia Perenc, Joanna Baran, Anna Baryła, Kinga Beer, Magdalena Bęben, Anna Brach, Aneta Budzik, Aleksandra Maciewicz, Aleksandra Marynicz, Kinga Sowa Zróżnicowanie proporcji i składu ciała u młodych kobiet / Differentiation of body proportion and composition in young women, Justyna Podgórska-Bednarz Czynniki ryzyka nadwagi i otyłości – przegląd piśmiennictwa / Risk factors for overweight and obesity – a literature review, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Bogumił Lewandowski Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce onkologicznej / The role of physical activity in the primary cancer prevention, Urszula Korabiowska, Bożenna Karczmarek-Borowska Wpływ kinezyterapii na uczucie zmęczenia u pacjentów w trakcie radioterapii / The effect of kinesitherapy on fatigue in patients during radiotherapy, Gabriela Lampart, Bożenna Karczmarek-Borowska Wpływ rehabilitacji na stan sprawności chorych leczonych chemioterapią z powodu raka płuca / Effect of rehabilitation on the performance status of patients with lung cancer during chemotherapy Joanna Baran, Zuzanna Hanas, Teresa Pop Wybrane parametry oceny funkcjonalnej kobiet po mastektomii / Selected parameters of functional assessment of women after mastectomy Agnieszka Ferenc, Bożenna Karczmarek-Borowska Wpływ choroby nowotworowej na seksualność kobiet / The impact of cancer on sexuality of women Maciej Ochałek, Justyna Wyszyńska Choroba Perthesa u 6-letniego dziecka – opis przypadku / Perthes disease in a 6-year-old child – a case study, Dorota Szczygielska, Martyna Kaczor, Teresa Pop, Wojciech Rusek, Joanna Baran Ocena jakości życia pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego / Assessment of patients’ quality of life after knee arthroplasty, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Bogumił Lewandowski Metody fizjoterapii wykorzystywane w leczeniu dysfunkcji narządu żucia / Physiotherapy methods used in the treatment of Temporomandibular disorders Marta Dobosz, Monika Solarz, Przemysław Golonka, Dominika Flak, Justyna Dymińska, Bartosz Gąsior, Bartłomiej Gołojuch, Katarzyna Bar, Agnieszka Dźwierzyńska, Teresa Pop Rodzaje i częstość występowania urazów u studentów prawa i wychowania fizycznego / Types and frequency of injuries in law and physical education students Karolina Gryboś, Agnieszka Guzik, Andżelina Wolan-Nieroda, Justyna Podgórska-Bednarz Influence of rehabilitation program with elements of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation on balance and gait in a female patient with hemiplegia at a chronic phase post-stroke case study / Wpływ programu rehabilitacji z elementami Proprioceptive Neuromuscular Facilitation na równowagę i chód pacjentki z niedowładem połowiczym w okresie późnym po udarze mózgu – studium przypadku Teresa Pop, Joanna Baran, Agnieszka Strzała Ocena ryzyka upadków u osób starszych po udarze mózgu / Evaluation the risk of falls in elderly people after a stroke Miriam Ištoňová, Viliam Knap, Perla Ondová, Peter Takac Selected aspects in rehabilitation treatment of back pain / Wybrane aspekty leczenia rehabilitacyjnego bólu pleców Teresa Pop Krioterapia miejscowa – niedoceniana w leczeniu spastyczności / Local cryotherapy – underestimated in the treatment of spasticity Tomasz Ridan, Tomasz Gorzula, Anna Lipińska, Anna Włoch Ocena znajomości ergonomii w grupie pracowników sieci handlowych / Assessment of the knowledge of ergonomics in a group of employees of retail chains Tomasz Ridan, Piotr Polus Zastosowanie gier wideo wykorzystujących kontrolery ruchu jako forma terapii wspomagających rehabilitację. Przegląd piśmiennictwa / The use of video games using motion controllers as a form of therapy supporting rehabilitation. Literature

Skip to content