[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rehabilitacja 2022

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
1. Teresa Pop, Joanna Pokrywka, Małgorzata Skrzęta, Dorota Szczygielska, Wojciech Rusek, Marzena Adamczyk, Rafał Baran, Joanna Baran, Comparison of the risk of pain in the lumbar spine in people performing office work and physical work
2. Jerzy Rottermund, Magdalena Berska-Maślej, Grzegorz Michalak, Andrzej Knapik, Brodzenie w wodzie o zmiennej temperaturze – czy to zapomniana metoda fizjoterapeutyczna?
3. Jerzy Rottermund, Grzegorz Michalak, Magdalena Berska-Maślej, Andrzej Knapik, Testy czucia głębokiego w diagnostyce stawów kolanowych
4. Małgorzata Kilon, Agnieszka Przedborska, Jan Raczkowski, Ocena wpływu nietrzymania moczu na jakość życia kobiet
5. Piotr Dziki, Agnieszka Przedborska, Małgorzata Kilon, Analiza obciążenia stopy u pacjentów z deformacją palucha koślawego
6. Agnieszka Przedborska, Małgorzata Kilon, Łukasz Kikowski, Ewa Pomorska, Jan Raczkowski, Ocena wpływu krioterapii miejscowej na stan funkcjonalny rąk u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów
7. Teresa Pop, Joanna Baran, Zbigniew Jasic, Ocena równowagi u osób między 50. a 60. rokiem życia
8. Nataliya Ivasyk, Zastosowanie autorskiego modelu planowania indywidualnego programu i technologii fizjoterapii osób z zaburzeniami układu oddechowego w szkoleniu fizjoterapeutów
9. Rafał Baran, Kinga Kozioł, Joanna Baran, Justyna Leszczak, Teresa Pop, Czynniki różnicujące równowagę dzieci w wieku szkolnym
10. Joanna Baran, Wiktoria Chlebek, Justyna Leszczak, Rafał Baran, Teresa Pop, Środowisko rodzinne a nadwaga i otyłość u dzieci
11. Rafał Baran, Weronika Marek, Joanna Baran, Teresa Pop, Równowaga młodych dorosłych w zależności od składu masy ciała
12. Anna Puchalska-Sarna, Karolina Pietrońska, Joanna Baran, Teresa Pop, Siła mięśniowa młodych dorosłych w zależności od składu masy ciała
13. Anna Puchalska-Sarna, Natalia Musiał, Joanna Baran, Teresa Pop, Wpływ stylu życia oraz kierunku studiów na równowagę młodych dorosłych
14. Małgorzata Soroń, Jadwiga Dudziak, Katarzyna Gancarz, Martyna Lechoniewicz, Alicja Ostrowska, Klaudia Skiba, Paulina Szajowska, Kinga Szymbara, Monika Warchoł, Bartosz Waszczuk, Alicja Więcek, Angelika Wilk, Sylwia Woźniak, Wioleta Zubel, Lidia Perenc, Zachowania zdrowotne a samoocena w grupie młodych dorosłych
15. Katarzyna Jabłońska-Sudoł, Magdalena Góra, Joanna Grzegorczyk, Trudności w rehabilitacji pacjentki po złamaniu typu pilon – studium przypadku
16. Anna Bejster, Grzegorz Przysada, Syntetyczna ocena poziomu zagrożenia czynnikami ryzyka, ocena rozwoju fizycznego i psychomotorycznego u niemowląt diagnozowanych metodą Vojty
17. Anna Bejster, Grzegorz Przysada, Specyfika szkodliwego działania czynników ryzyka w okresie prenatalnym, okołoporodowym, noworodkowym i niemowlęcym
18. Anna Bejster, Grzegorz Przysada, Znaczenie metod neurofizjologicznych w diagnostyce zaburzeń rozwoju u niemowląt i małych dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
19. Sandra Karlik, Angelika Tokarczyk, Anna Kimak, Dorota Kubicz, Ewelina Tabian, Karolina Kawa, Karol Kijowski, Michał Tomczyk, Przemysław Weron, Sylwia Mazurkiewicz, Lidia Perenc, Attitudes of students of physiotherapy of the University of Rzeszów towards wearing masks, maintaining social distance, rules of disinfection and vaccination against COVID-19
20. Aneta Kodzik, Bartłomiej Siek, Kamila Gworys, Jolanta Szamotulska, Rita Hansdorfer-Korzon, Tomasz Zwoliński, Zastosowanie progresywnej relaksacji Jacobsona w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych
21. Tomasz Zwoliński, Lidia Łepska, Bartłomiej Siek, Wskazania, przeciwskazania oraz aspekty praktyczne wczesnej fizjoterapii w oddziale intensywnej terapii

Skip to content