[wcas-search-form]

25.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI 1. O stwardnieniu rozsianym ogólnie – Andrzej Kwolek 1.1. Epidemiologia – Agnieszka Guzik 1.2. Etiopatologia – Adam Perenc 1.3. Rozpoznanie, symptomatologia i przebieg – Adam Perenc 1.4. Farmakoterapia – Adam Perenc 2. Stwardnienie rozsiane u dzieci – Lidia Perenc 2.1. Wprowadzenie 2.2. Etiopatogeneza 2.3. Zespoły demielinizacyjne wieku rozwojowego 2.4. Obraz kliniczny i rozpoznanie dziecięcego stwardnienia rozsianego 2.5. Leczenie dziecięcego stwardnienia rozsianego 3. Zasady kompleksowej rehabilitacji – Andrzej Kwolek 3.1. Następstwa ograniczonej aktywności i bezczynności 4. Rehabilitacja w początkowym okresie choroby – Grzegorz Przysada 4.1. Oddział neurologii 4.2. Oddział rehabilitacji 5. Ciągłość rehabilitacji – Andrzej Kwolek 5.1. Oddział (ośrodek) rehabilitacji neurologicznej – Andrzej Kwolek 5.2. Szpital uzdrowiskowy – Jolanta Zwolińska 5.3. Poradnia rehabilitacyjna – Agnieszka Pyrcz 5.4. Rehabilitacja w środowisku – Piotr Pyrcz 6. Fizjoterapia – Mariusz Drużbicki 7. Ergoterapia – Paulina Krawiec 7.1. Cele i zadania ergoterapii w procesie rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym 7.2. Samoobsługa 7.3. Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane w ramach terapii zajęciowej 7.4. Preorientacja zawodowa 7.5. Warsztaty w ramach ergoterapii 8. Formy wsparcia psychologicznego osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin. Znaczenie psychoterapii – Danuta Ochojska 8.1. Psychologiczne aspekty adaptacji do choroby 8.2. Rodzina a choroba 8.3. Wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin 8.4. Podsumowanie 9. Zaopatrzenie ortopedyczne – Piotr Pyrcz 10. Jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym – Wojciech Kwolek 11. Metody oceny zaawansowania choroby i efektów rehabilitacji – Mariusz Drużbicki 11.1. Skale deficytu i skale funkcjonalne 11.2. Skale oceny motorycznej 12. Rehabilitacja osób ze stwardnieniem rozsianym oczyma pacjenta – Teresa Gajdek 13. Bariery w rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym – Grzegorz Przysada

Skip to content