[wcas-search-form]

68.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Relacje kościelno-państwowe na przykładzie diecezji częstochowskiej. Dokumenty (1945-1953), tom 1 (DODRUK)

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Przygotowany przez ks. prof. Władysława P. Wlaźlaka pierwszy tom akt z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie – zaplanowany jako początek kilkutomowej serii wydawniczej sięgającej końca PRL – obejmuje okres od lutego 1945 do grudnia 1953 roku. Zawartość merytoryczna edytowanych tekstów jest na tyle istotna, że ich upowszechnienie przyczyni się z pewnością do rozwoju badań nad relacjami między państwem a Kościołem w Polsce po II wojnie światowej. Na taką konstatację pozwala różnorodność problemów odzwierciedlona w zachowanych dokumentach. Dotyczą one bowiem zarówno problematyki organizacyjno-personalnej, jak i zainicjowanej przez państwo laicyzacji życia społecznego. Publikacja będzie przydatna w dalszych badaniach nad powojennymi dziejami diecezji częstochowskiej. Dzięki niej będzie możliwa także analiza porównawcza antykościelnych działań władz świeckich i starań duchowieństwa o zachowanie autonomii Kościoła w poszczególnych diecezjach Polski.
Z recenzji dra hab. Ryszarda Gryza, prof. UJK

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Dokumenty

od Nr 1 do Nr 148

Bibliografia

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych

Aneks

Skip to content