[wcas-search-form]

42.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Relacje kościelno-państwowe na przykładzie diecezji częstochowskiej. Dokumenty (1954-1958), tom 2

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Będący kontynuacją wieloletniego projektu drugi tom dokumentów z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie obejmuje lata 1954–1958. W układzie chronologicznym zobrazowano w nim historię trudnej koegzystencji Kościoła częstochowskiego z władzami PRL w okresie „odwilży” politycznej i krótkotrwałej normalizacji popaździernikowej. W prezentowanym tomie znalazły się najistotniejsze akty normatywne, wykorzystywane w dużej mierze jako narzędzie uprawiania polityki antykościelnej przez władze państwowe. Edytowane dokumenty dotyczące diecezji częstochowskiej, której przedstawiciele negocjowali załatwianie różnych spraw z władzami katowickimi i łódzkimi, ukazują jak w zwierciadle zasadnicze problemy natury prawno-administracyjnej w relacjach państwowo-kościelnych u schyłku czasów Bolesława Bieruta i na początku drugich rządów Władysława Gomułki. Wstęp autorstwa ks. prof. Władysława P. Wlaźlaka zawiera wnikliwe uwagi historyczno-prawne odnoszące się do tamtych lat. Wartość edytowanych źródeł jest znacząca, a ich opracowanie zostało dokonane zgodnie z wymogami warsztatowymi. Publikacja tych dokumentów przyczyni się z pewnością do rozwoju badań nad relacjami państwo – Kościół w Polsce po II wojnie światowej, a zwłaszcza dostarczy podstawy do studiów nad dziejami diecezji częstochowskiej w okresie Polski „ludowej”.
dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK

Spis treści

Wykaz skrótów

Dokumenty

od Nr 1: 1954 styczeń 23, b.m. – Pismo bp. Stanisława Czajki do Józefa Cyrankiewicza, wiceprezesa Rady Ministrów, w sprawie arbitralnego ustalania przez władze państwowe zawyżonych zobowiązań podatkowych duchowieństwu diecezji częstochowskiej 39
. . .
do Nr 153: 1958 grudzień 23, b.m. – Pismo ks. Stanisława Zimorowicza do Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach wyrażające rozczarowanie podejściem władz do uzgodnień ze stroną kościelną dotyczących zezwoleń na budowę kościołów w diecezji częstochowskiej

Bibliografia

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych

Aneks

Skip to content