[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Resocjalizacja nieletnich. Aktualne dylematy instytucji resocjalizacyjnych

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści     Wstęp   CZĘśĆ I. UWARUNKOWANIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO NIELETNICH   dr Magdalena Ewa Ruszel Dysfunkcja a patologia w rodzinie   dr Aneta Paszkiewicz Zagrożenia wynikające ze skracania dystansu w wychowaniu w rodzinie   dr Monika Abucewicz Systemowe uwarunkowania niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży   dr Katarzyna Pawełek Drogi prowadzące nieletnich do przestępczości   CZĘśĆ II. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA WOBEC NIELETNICH I RODZIN ZAGROŻONYCH PATOLOGIˇ   prof. UO dr hab. Edward Nycz Działalność Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodego pokolenia w Polsce   dr hab. Jadwiga Daszykowska Kościół wobec problemów czasu wolnego – kontekst profilaktyki zagrożeń i promowania wartości re-creatio   dr Beata Janeczko świetlica środowiskowa jako element profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym   ks. dr Bronisław Wyczawski Działalność profilaktyczna pedagoga szkolnego   CZĘśĆ III. WSPÓŁCZESNE NURTY RESOCJALIZACJI NIELETNICH I ZAGROŻENIA PATOLOGIˇ   dr Sylwester Bębas Historyczno-kulturowe uwarunkowania kształtowania się systemu wychowania i resocjalizacji nieletnich w Polsce   dr Agnieszka Barczykowska Model ryzyka i model dobrego życia w resocjalizacji nieletnich – od sporu do kooperacji   dr hab. Jerzy Nikołajew Religijne programy resocjalizacyjne młodocianych więźniów w USA, Szwecji i Polsce jako specyficzna realizacja prawa do nauczania religii w zakładzie karnym   dr Ewa Krzyżak-Szymańska Patologiczne zachowania związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej   CZĘśĆ IV. AUTORYTET WOBEC WYZWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH   ks. dr Antoni Michno Być wychowawcą – trudne, ale konieczne zadanie. Autorytet w resocjalizacji   dr Anna Dominika Chmielewska Podopieczny kuratora sądowego w kontekście rozważań nad relacją kuratora z nieletnim sprawcą czynu zabronionego   dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk Kompetencje i umiejętności pedagoga w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie   dr Anna Janus-Dębska Rodzinny kurator sądowy w dobie nowych wyzwań   ks. dr Bogdan Krempa Autorytet katechety w procesie resocjalizacji nieletnich w ośrodkach szkolno-wychowawczych   dr Paweł Szczepaniak O roli coacha, mistrza i autorytetu w resocjalizacji   CZĘśĆ V. SYSTEM INSTYTUCJONALNY WOBEC ZACHOWAŃ PRZESTĘPCZYCH NIELETNICH   prof. UG, dr hab. Robert Opora, dr Wiesław Nynca Zakłady poprawcze w przestrzeni instytucjonalnych działań resocjalizacyjnych   dr hab. Iwona Wagner Alternatywne formy pracy resocjalizacyjnej wobec nieletnich przestępców – na przykładzie mediacji   dr Magdalena Łuka Mediacje w sprawach nieletnich   dr hab. Justyna Siemionow Organizacja procesu resocjalizacji wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w wymiarze indywidualnym i grupowym. Propozycja oceny jego skuteczności   Noty o autorach

Skip to content