[wcas-search-form]

34.65 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Resocjalizacyjne konteksty aktywności fizycznej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
W poszukiwaniu metod twórczej resocjalizacji
Aktywność fizyczna w resocjalizacji
CZĘŚĆ I. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I RESOCJALIZACJA – KONTEKSTY TEORETYCZNE
Rozdział 1. Szkic aktywności fizycznej człowieka
1.1. Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju psychospołecznym człowieka
1.2. Uspołeczniające funkcje aktywności fizycznej
1.3. Kontrowersje wokół usportowienia człowieka
1.4. Walory aktywności
Rozdział 2. Geneza resocjalizacyjnych walorów aktywności fizycznej
2.1. Heurystyczny sposób kształtowania tożsamości człowieka
2.2. Sposoby oddziaływania w resocjalizacji
2.3. Interakcyjny wymiar resocjalizacji
2.4. Samorealizacja w kontekście zmiany tożsamości człowieka
2.5. Twórczość jako rozwojowa forma życiowa
2.6. Aktywność fizyczna wśród sposobów twórczej resocjalizacji
Rozdział 3. Resocjalizacyjny zasięg aktywności fizycznej
3.1. Aktywność fizyczna a rozwój kompetencji poznawczych
3.2. Socjalizacyjne walory aktywności fizycznej
3.3. Samorealizacyjne zalety aktywności fizycznej
3.4. Estetyka aktywności fizycznej w resocjalizacji
3.5. Znaczenie aktywności fizycznej w bezpiecznej regulacji trudnych emocji
3.6. Zdrowotne walory aktywności fizycznej
3.7. Kształtowanie poczucia własnej wartości przez aktywność fizyczną
3.8. Tożsamość człowieka aktywnego fizycznie
3.9. Rywalizacyjny aspekt aktywności fizycznej
3.10. Korzyści z aktywności fizycznej
3.11. Wpływ aktywności fizycznej na rozwój moralny człowieka
3.12. Znaczenie autorytetu w wychowaniu przez aktywność fizyczną
CZĘŚĆ II. RESOCJALIZACJA PRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ W BADANIACH NAUKOWYCH
Rozdział 4. Nieletni w procesie resocjalizacji przez aktywność fizyczną
4.1. Znaczenie aktywności fizycznej w resocjalizacji człowieka
4.2. Rozpoznanie wartości aktywności fizycznej w resocjalizacji
4.3. Studium dwóch przypadków z Montrealu
4.4. Metaanaliza resocjalizacyjnej funkcji aktywności fizycznej
Rozdział 5. Znaczenie aktywności fizycznej w resocjalizacji młodocianych przestępców
5.1. Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw
5.2. Optymalizacja poziomu agresji u aktywnych fizycznie młodocianych
5.3. Przestępcy seksualni z RPA w programie aktywności fizycznej
5.4. Funkcjonowanie interpersonalne osób pozbawionych wolności
Rozdział 6. Aktywność fizyczna w resocjalizacji dorosłych przestępców
6.1. Osobowościowe korelaty aktywności fizycznej mężczyzn
6.2. Próby wykorzystania sportu wyczynowego jako środka inkluzji społecznej
6.3. Joga panaceum na polepszenie jakości życia brytyjskich przestępców
6.4. Rola aktywności fizycznej w zaspokajaniu potrzeb osadzonych
6.5. Aktywność fizyczna a dobrostan psychiczny osadzonych w zakładach karnych
6.6. Zdrowie więźniów aktywnych fizycznie
6.7. Sprawność fizyczna a długość pobytu osadzonych w zakładzie karnym
Rozdział 7. Kontrowersje wokół resocjalizacji przez aktywność fizyczną
7.1. Doskonalić przestępcę?
7.2. Wątpliwości związane z resocjalizacją przez aktywność fizyczną
7.3. Aktywny drogowskaz na życie
7.4. Więcej zysku niż strat
Refleksja nad resocjalizacją przez aktywność fizyczną
Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Spis rycin i tabel
Streszczenie
Summary

Skip to content