[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Monografia rodziny Jędrzejowiczów dr Danuty Pustelak oparta jest na solidnym archiwalnym materiale źródłowym, licznych wydaw­nictwach źródłowych i bogatej literaturze przedmiotu […]. Autorka wykazała należytą wiedzę dotyczącą ogólnej problematyki historycz­nej, w kontekście której zbadała problem zasygnalizowany w tytule. […] Praca łączy problematykę ogólnokrajową z problematyką regio­nalną. Problemy dotyczące powiatu rzeszowskiego ukazane zostały, poprzez dzieje rodu Jędrzejowiczów, w należytej oprawie dziejów Galicji, często i całej Austrii. Książka została napisana językiem pięknym i zrozumiałym, zachęcającym do czytania.   Z recenzji prof. S. Gajewskiego  

Spis treści:  

Wykaz skrótów  

Wstęp    

I. Dzieje rodu Okres przedautonomiczny W okresie autonomii galicyjskiej Losy po I wojnie światowej  

II. Dobra rzeszowskie Struktura majątku w dobie autonomii galicyjskiej – zmiany w stanie posiadania Formy własności, zarząd i społeczna organizacja pracy Produkcja, zbyt i efekty gospodarowania  

III. Działalność społeczna i polityczna rodu W środowisku lokalnym W środowisku galicyjskim i ogólnopaństwowym Pozycja w środowisku ziemiaństwa galicyjskiego  

Zakończenie  

Wykaz źródeł i opracowań  

Spis tablic genealogicznych, tabel, map i ilustracji  

Indeks nazwisk  

Indeks miejscowości

Skip to content