[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Marek Cetwiński – Jak pisać rozprawy genealogiczne?, Marek L. Wójcik – Od Władysława Semkowicza do Tomasza Jurka, czyli sto lat polskich badań genealogicznych nad śląskim rycerstwem, Jerzy Sperka – Stan badań nad rodami rycerskimi w średniowiecznej Małopolsce, Andrzej Janeczek – Udział szlachty w kolonizacji Rusi Koronnej: migracje rodów i ich nowa własność (XIV–XV w.). Próba ujęcia syntetycznego, Renata Trawka – Z dziejów migracji na Wschód. Stan i kierunki badań nad szlachtą Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, Bożena Czwojdrak – Między śląskiem a Koroną. Salisze i Działosze w XIV i XV wieku, Katarzyna Niemczyk – Pileccy herbu Topór oraz Pileccy herbu Leliwa i ich związki ze śląskiem w XIV–XV wieku, Wioletta Zawitkowska – Koniecpolscy herbu Pobóg i ich związki z Rusią Czerwoną w XV wieku, Maciej Woźny – Genealogia panów z Lubszy i ich powiązania z innymi rodami szlachec­kimi, Robert Sikorski – Herb rodziny von Czirn w średniowieczu, Ewa Wółkiewicz – Biskup, zamek i szlachta. Stoszowie w służbie biskupów wrocławskich, Agnieszka Malczewska – Posesjonaci z rodu von Haugwitz w późnośredniowiecznym Kłodzku – przyczynek do badań nad rycerstwem w miastach XIV- i XV-wiecznego śląska, Magdalena Ujma – Rodzina Zborowskich na śląsku w XVI–XVIII wieku, Arkadiusz Kuzio-Podrucki – Mieroszewscy. Między śląskiem i Małopolską, Noty o autorach.

Skip to content