[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik – Wstęp

I. PRZESŁANKI WARSZTATOWE I RZECZOWE POZNAWANIA RODZINY:
Krystyna Duraj-Nowakowa – Między integracją a dezintegracją pedagogiki społecznej: na użytek familiologii
Maria Chodkowska – Rola metod jakościowych w diagnozowaniu problemów rodzin obciążonych niepełnosprawnością
Czesław Lewicki – Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży
Paweł Tyrała – Wiedza o bezpieczeństwie kompleksowym składnikiem świadomości współczesnej rodziny
Andrzej Garbarz, Małgorzata Lipska-Obuchowska – Rozumienie ojcostwa dawniej a obecnie
Kazimierz Szmyd – Wybrane problemy współczesnej rodziny – badania i zagadnienia do dyskusji

II. MODEL RODZINY W PROJEKTACH I DIAGNOZACH:
Urszula Gruca-Miąsik – Wyobrażeniowy model rodziny własnej na podstawie badań młodzieży szkół średnich
Zdzisław Banat – Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wobec rodziny
Sławomir Baran – Rodzina silna obecnością ojca – przykład działalności inicjatywy Tato.Net
Ewa Czerwińska – Rodzinne korelaty perspektyw życiowych współczesnej młodzieży polskiej
Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Tęczowa rodzina – szczęśliwa rodzina: jej wartości
Iwona Bukała-Siedlecka – Młodzież o aktywności seksualnej i czystości przedmałżeńskiej
Monika Golenia, Ewelina Pikuzińska – Porównanie ról małżonków w różnych okresach ich dorosłości
Elena Claudel, Katarzyna Flak, Anna Szczerba – Rodzina XXI wieku w oczach studentów (WSZiA w Zamościu)
Elżbieta Magierska – Rodzina w opinii dorastającej młodzieży (na przykładzie badań zrealizowanych w Rzeszowie)
Patrycja Woszczyk – Opieka nad człowiekiem starym w rodzinie: wyzwania

III. PROFILAKTYKA I WSPARCIE ZABURZONEGO FUNKCJONOWANIA RODZINY:
Anna Turek, Jan Turek – Czynności „nieprocesowe” sądu w sprawach rodzinnych
Agnieszka Środek – Mediacja w sprawach o rozwód i separację
Małgorzata Chojak – Drzewo problemów – sposób na efektywniejszą pracę ze współczesną rodziną
Edyta Szot-Odrobina – Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
Marta Bugla, Agata Halek, Anna Matwiej – Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie rozłączonej z powodu wyjazdu rodzica za granicę
Irena Czajkowska – Przemoc i agresja wśród młodego pokolenia we współczesnej rodzinie
Monika Ziemian – Modelowanie zachowań agresywno-przemocowych u dzieci i młodzieży w rodzinie
Paulina Dominek, Katarzyna Wojciechowska – Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich
Milena Jędrzejak, Maja Nowak, Karolina Tatarczyk – Koegzystencja życia – matka i dziecko w okresie prenatalnym: zagrożenia i skutki FAS
Beata Dencikowska – Muzykoterapia w rodzinie
Kamila Latusek – Działalność Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów Uniwersytetu Rzeszowskiego na rzecz wsparcia rodzin dysfunkcyjnych
Nasi współautorzy

Skip to content