[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rok 1989. Nowy początek dla państw Europy środkowo-wschodniej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
I.  PRZEMIANY USTROJOWO-PRAWNE
Andrzej Król, Przywrócenie Senatu jako drugiej izby parlamentu w trakcie przemian ustrojowych w Polsce w 1989 r
Monika Niezgoda, Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce wobec przemian ustrojowych
Iwona Golec, Notariusz – geneza, ewolucja i perspektywy rozwoju w zawodzie zaufania publicznego
Krzysztof Puzio, Reforma systemu opodatkowania dochodów osobistych w Polsce z perspektywy ponad dwudziestu lat obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Bartosz Romowicz, Transformacja ustrojowa a zadłużenie gmin w latach 1990–1998
Bogusław Sowa, Organizacyjno-prawne aspekty przywrócenia oraz kształtowania się samorządu terytorialnego w strukturze administracyjnej Państwa w latach 1990–2000

II. SPOŁECZNO-KULTURALNY ASPEKT 1989 ROKU
Марія Процюк, Публічна дипломатія як форма „м’якої сили” в зовнішній політиці держави: теоретичний аспект Юлія Червенюк, Польський „м’який вплив” на українське суспільство
Stefánia Kováčová, Rok 1989 a formovanie politicko-občianskej organizácie Národné hnutie Ukrajiny Luciána Hoptová, Vývoj v Bielorusku v rokoch 1989–1991
Edyta Czop, Mobilność zewnętrzna ludności polskiej przed i po 1989 roku Ewelina Klimczak, „Historię piszą zwycięzcy” – pamięć historyczna i nauczanie historii w wolnej Polsce (raport z badań)
Jolanta Ślęzak-Gotkowska, Wojna, rewolucja, 6 kryzysów (…) i tylko jedno ludzkie życie – karykatura polska o sytuacji w kraju w 1989 r. na przykładzie czasopism „Szpilki” i„Karuzela”

III. SYTUACJA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH I ETNICZNYCH
Wioleta Michnal, Kwestia łemkowska w pierwszych latach transformacji ustrojowej w Polsce
Марина Хомич, Культурно-релігійне життя православних українців на території східної Польщі у 80-ті роки XX століття (на прикладі єпархії перемишльської- новосондецький і любельсько-холмської)
Вадим Задунайський, Роль козацького фактору у виникненні незалежної України (1989–1991)

Skip to content