[wcas-search-form]

75.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rola abp. Ignacego Tokarczuka w generowaniu kapitału społecznego, tom 1: Więzi społeczne i sieci powiązań

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
ROZDZIAŁ 1
Koncepcja badań własnych
1. Uzasadnienie i eksplikacja tematu oraz jego wartość poznawcza
2. Podstawy teoretyczne badań własnych
3. Założenia metodologiczne i charakterystyka źródeł
ROZDZIAŁ 2
Akumulowanie zasobów kapitału społecznego w społecznościach religijnych
1. Wspólnoty religijne zasobem kapitału społecznego
2. Więzi społeczne we wspólnotach religijnych komponentem kapitału społecznego
ROZDZIAŁ 3
Budowanie sieci relacji w kościelnych strukturach organizacyjnych
1. Współdziałanie między duchownymi i świeckimi stymulatorem kapitału społecznego
2. Budowa więzi i sieci powiązań w społecznościach religijnych
3. Relacje Tokarczuka z duchowieństwem
ROZDZIAŁ 4
Opór społeczny zasobem kapitału społecznego
1. Współpraca wspólnot kościelnych z opozycją antykomunistyczną
2. Wspieranie opozycji w stanie wojennym stymulatorem wzrostu kapitału społecznego
3. Aktywność proopozycyjna Tokarczuka na tle episkopatu
ROZDZIAŁ 5
Relacje z mniejszościami wyznaniowymi i narodowymi
1. Heterogeniczna koegzystencja
2. Wygaszanie antagonizmów o podłożu narodowościowym
Zakończenie
Bibliografia
Table of content
Summary

Skip to content