[wcas-search-form]

22.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rola instrumentów wspólnej polityki rolnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Informacje dodatkowe

Autor

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/b/hs5/05386 w ramach projektu badawczego pt. „Możliwości i bariery rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich objętych siecią obszarów chronionych (na przykładzie województw podkarpackiego i świętokrzyskiego)”.

Spis treści

Wstęp (Bogumiła Grzebyk)
ROZDZIAŁ 1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej (Bogumiła Grzebyk)
ROZDZIAŁ 2. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako podstawowy instrument wspólnej polityki rolnej (Alina Walenia)
ROZDZIAŁ 3. Agencje płatnicze jako instytucje realizujące zadania wspólnej polityki rolnej (Teresa Miś)
ROZDZIAŁ 4. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionach podkarpackim i święto-krzyskim (Bogumiła Grzebyk)
ROZDZIAŁ 5. Przedsiębiorczość pozarolnicza na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim jako element zrównoważonego rozwoju (Dariusz Zając)
ROZDZIAŁ 6. Rola PROW 2007–2013 w finansowaniu rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej (Dariusz Zając)
ROZDZIAŁ 7. LEADER jako przykład oddolnego partnerskiego podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (Teresa Miś)
Zakończenie (Bogumiła Grzebyk)
Bibliografia
Aneks

Skip to content