[wcas-search-form]

14.70 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczaniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka

Kategoria:

OPIS KSIĄŻKI

 na magazynie 3 egz. Spis treści   OD AUTORÓW   WSTĘP 1. Biodostępność metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka 1.1. Czynniki wpływające na bioakumulację metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym 1.1.1. Mechanizmy ograniczające biodostępność metali ciężkich dla organizmów żywych 2. Bioindykacja metali ciężkich w środowisku 2.1. Pszczoła jako element biomonitoringu 2.2. Zastosowanie miodu w bioindykacji metali ciężkich 2.2.1. Powstawanie i odmiany miodu 2.2.2. Chemiczne zanieczyszczenia miodu 3. Stan środowiska w województwie podkarpackim   MATERIAŁ I METODY BADAŃ 1. Układ eksperymentu 2. Materiał badawczy 3. Metody badawcze 3.1. Mineralizacja próbek 3.2. Oznaczanie składu pierwiastkowego metodą ICP-OES 3.3. Analiza profilu cukrowego metodą HPLC 3.4. Analiza aktywności antyoksydacyjnej miodów 3.5. Analiza aktywności enzymów 3.6. Oznaczanie zawartości witamin 3.7. Oznaczanie zawartości wody i HMF 3.8. Analiza odczynu gleby 3.9. Obliczenia statystyczne   WYNIKI BADAŃ 1. Zawartość metali toksycznych i niezbędnych w próbkach miodu wyprodukowanych na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku 2. Zawartość metali toksycznych i niezbędnych w próbkach pobranych w określonych punktach województwa w 2014 r. 2.1. Gleba 2.2. Rośliny 2.3. Pszczoły 2.4. Miody odmianowe 3. Ocena jakości miodów odmianowych wyprodukowanych w latach 2013–2014 3.1. Profil cukrowy miodów 3.2. Zawartość składników bioaktywnych w miodzie   ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW 1. Migracja metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym gleba – roślina – pszczoła – miód 2. Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczaniu migracji metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym 3. Wpływ skażenia środowiska na jakość miodu   WNIOSKI LITERATURA

Skip to content