[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rola nierówności dochodowych w procesach rozwoju kapitału ludzkiego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI, WSTĘP 1. KAPITAŁ LUDZKI W TEORII EKONOMII 1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego 1.1.1. Definiowanie kapitału ludzkiego 1.1.2. Współczesna charakterystyka kapitału ludzkiego 1.2. Problemy związane z pomiarem kapitału ludzkiego 1.2.1. Pomiar elementów kapitału ludzkiego 1.2.2. Pomiar inwestycji w kapitał ludzki 1.2.3. Pomiar efektów kapitału ludzkiego 1.2.4. Syntetyczne miary kapitału ludzkiego 1.3. Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego 1.3.1. Klasyfikacja uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego 1.3.2. Uwarunkowania sfery realnej gospodarki 1.3.2.1. Zasoby i struktura kapitału fizycznego 1.3.2.2. Zasoby i struktura kapitału ludzkiego nagromadzonego w przeszłości 1.3.2.3. Czynniki demograficzne 1.3.2.4. Nierówności dochodowe 1.3.3. Uwarunkowania sfery regulacji gospodarki 1.3.3.1. Polityka edukacyjna 1.3.3.2. Kapitał społeczny 1.3.3.3. Rola czynników aksjologicznych 1.4. Kierunki przemian kapitału ludzkiego 1.4.1. Kontekst globalny 1.4.2. Dynamika rozwoju kapitału ludzkiego w krajach OECD 2. NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH 2.1. Ekonomiczne interpretacje nierówności dochodowych 2.1.1. Definiowanie nierówności dochodowych 2.1.2. Ujęcia badawcze nierówności dochodowych 2.2. Problemy pomiaru nierówności dochodowych 2.2.1. Trudności związane z pozyskaniem danych 2.2.1.1. Problem porównywalności danych 2.2.1.2. Kwestie reprezentatywności 2.2.2. Problemy doboru miary nierówności 2.3. Ekonomiczne implikacje nierówności dochodowych 2.3.1. Znaczenie nierówności dla sfery realnej gospodarki 2.3.1.1. Inwestycje w kapitał fizyczny i ludzki 2.3.1.2. Stabilność systemu finansowego 2.3.2. Konsekwencje nierówności dla sfery regulacji gospodarki 2.3.2.1. Polityka ekonomiczna 2.3.2.2. Kapitał społeczny 2.3.2.3. Nieformalne normy zachowań i wartości 2.4. Poziom i dynamika nierówności dochodowych 2.4.1. Globalne trendy podziału dochodu 2.4.2. Nierówności dochodowe w krajach OECD 3. RELACJE MIĘDZY NIERÓWNOŚCIAMI DOCHODOWYMI A KAPITAŁEM LUDZKIM 3.1. Mechanizmy wpływu nierówności dochodowych na rozwój kapitału ludzkiego 3.1.1. Procesy w sferze ekonomii 3.1.1.1. Nierówności dochodowe jako bodźce do inwestycji w kapitał ludzki 3.1.1.2. Wpływ nierówności dochodowych na możliwości inwestycyjne 3.1.2. Procesy w sferze konsumpcji 3.1.3. Procesy w sferze technologii, 3.1.4. Procesy w sferze biologii, 3.1.5. Procesy w sferze polityki, 3.1.5.1. Modele koalicji blokujących rozwój kapitału ludzkiego, 3.1.5.2. Nierówności a dobra publiczne, 3.1.6. Procesy w sferze społecznej 3.2. Sprzężenia zwrotne między kapitałem ludzkim a nierównościami dochodowymi, 3.2.1. Dynamika rozwoju kapitału ludzkiego wśród biednych i bogatych, 3.2.2. Dynamika stóp zwrotu z kapitału ludzkiego, 4. ZNACZENIE INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH DLA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIERÓWNOŚCIAMI A KAPITAŁEM LUDZKIM, 4.1. Nierówności frustrujące czy aktywizujące? 4.2. Wyznaczniki inkluzyjności instytucji edukacyjnych, ZAKOŃCZENIE, BIBLIOGRAFIA, ANEKSY, Aneks nr 1. Kwestie porównywalności w bazach danych nierówności dochodowych, Aneks nr 2. Miary nierówności dochodowych

Skip to content