[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rola osób znaczących w wychowaniu dzieci i młodzieży

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   Wiesław Setlak Autorytet czy idol? O wzorach osobowych w wychowaniu   Magdalena Gadamska, Krzysztof Jamroży Wychowanie i socjalizacja w rodzinie jako formy oddziaływania osób znaczących na dzieci   Patrycja Babula Matka — osoba znacząca w życiu dziecka   Irena Międlar Rola dziadków w wychowaniu. Przyczynek do rozważań o osobach zna­czących   Karolina Sławińska, Martyna Probachta Rola dziadków w procesie wychowania wnuków – babcia i dziadek jako ważne ogniwo wychowawcze   Magdalena Gadamska, Krzysztof Jamroży Rola rodzeństwa w edukacji dzieci i młodzieży   Magdalena Gadamska Wychowanie przez rodzeństwo w doświadczeniach studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego   Iwona Karnas Nauczyciel jako osoba znacząca w rozwoju dziecka   Marlena Stradomska, Konrad Harasim Osoby znaczące w procesie leczenia młodzieży dokonującej prób samo­bójczych. Kontekst psychologiczny   Paweł Leśniewski Zaburzenia psychiczne rodziców a rozwój dziecka   Weronika Baracz Katecheta – nauczyciel, wychowawca, świadek. Jego misja wobec roz­woju dzieci i młodzieży   Iwona Rzeszutek Rola mentora w życiu zawodowym podopiecznego   Ewelina Brzyszcz Identyfikacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z boha­terami bajek, seriali animowanych oraz filmów fantasy   Informacje o autorach

Skip to content