[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rolnictwo i obszary wiejskie Podkarpacia w II dekadzie XXI wieku w świetle Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Kategoria:

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp

Rozdział 1. Specyfika uwarunkowań rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Podkarpacia
1. Położenie i podział administracyjny
2. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
3. Uwarunkowania przyrodnicze
4. Potencjał demograficzny regionu
Rozdział 2. Zasoby ziemi i ich wykorzystanie
1. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych i jej przeobrażenia
2. Stan i kierunki zmian w użytkowaniu gruntów w regionie
Rozdział 3. Stan i kierunki zmian w produkcji rolniczej
1. Stan i kierunki zmian w produkcji roślinnej
2. Stan i kierunki zmian w produkcji zwierzęcej
3. Nawożenie mineralne w produkcji rolniczej
4. Zasoby techniczne rolnictwa i jego zmiany
Rozdział 4. Ekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Podkarpacia
1. Dochody ludności rolniczej i jej aktywność ekonomiczna
2. Nakłady pracy w gospodarstwach rolnych
3. Główne problemy i wyzwania stojące przed specyficznym rolnictwem regionu Podkarpacia, podsumowanie dyskusji
4. Kierunki rozwoju wynikające ze Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Skip to content