[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

 Spis treści:   Wstęp CZĘśĆ I. Romantyzm we współczesnej kulturze polskiej 1. Dziedzictwo romantyzmu 2. Romantyzm a modernizm i postmodernizm 3. Od „zmierzchu paradygmatu” do „aktualności romantyzmu” 4. Romantyzm i kontrkultura Guślarz Grotowski śląscy mistycy – grupa Oneiron 5. „Polscy” Blake i Friedrich Od Blake’a Miłosza do Blake’a „roczników osiemdziesiątych” Friedrich – mistyk, romantyk, melancholik CZĘśĆ II. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej Rozdział I. Wobec „romantycznego paradygmatu” 1. Dyskusje o tradycji romantycznej w krytyce literackiej po roku 1989 2. Topos ojczyzny w młodej poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku Młodej poezji liryki „zaangażowane” Metamorfozy ojczyzny Kobieta Itaka Vaterland Powrót ojczyzny Rozdział II. Postromantyczna wyobraźnia metafizyczna 1. Stroma droga ku śmierci – motywy tanatologiczne i zaświatowe w pisarstwie Włodzimierza Odojewskiego W domu umarłych Pustkę wypełnić wspomnieniem Zstąpienie do piekieł Przejście przez krainę umarłych Widma i upiory 2. Księga śmierci środkowoeuropejczyka – Dziady berlińskie Henryka Wańka 3. „Mój Bóg w którego trudno mi uwierzyć”. Ewa Lipska metafizyczna Pytania o wiarę Meblowanie zaświatów Imiona Boga 4. Wyobraźnia religijna w najmłodszej poezji polskiej Demaskacje Sprawa wiary Milczenie Boga Rytualizacja codzienności Transcendencja poezji Rozdział III. Epistemologia i poetyka 1. Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego spór i dialog z romantyzmem polskim i angielskim W dwóch kulturach Antyromantyczny bunt Powrót do romantyzmu 2. Norwidowskie konteksty metapoetyckich utworów Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego Miłosz i „Amerykanie” Antytraktaty Czaykowskiego Warsztatowa liryka Czerniawskiego Krytyka i obrona poezji 3. O dialogu tekstów. Wiersze Poznanie przez opis Adama Czerniawskiego i Garden party Stanisława Barańczaka wobec Ostatniego despotyzmu Cypriana Kamila Norwida Tajemnica wiersza Norwida Podmiot ukryty W laboratorium form poetyckich Naśladowcy unikatowi 4. Utwór „niedoczytanopisany” – nad Uczuciami Bogdana Czaykowskiego Rozdział IV. „Adam i Cyprian” – romantycy nowoczesnych 1. Norwid poetów okresu stanu wojennego Poeta protestu Poeta czasów marnych Nieprzenikniony i otwarty Opętany poezją Emigrant 2. Adam Mickiewicz w poezji Tomasza Różyckiego Romantyczny klasycysta Anima, czyli o duszy i o snach Ballady i romanse naszych czasów W gronie spadkobierców Mickiewicza   Zakończenie: inny romantyzm   Nota bibliograficzna   Bibliografia   Indeks   Summary

Skip to content