[wcas-search-form]

14.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Równi, ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Danielowi Markowskiemu w 50-lecie pracy naukowej.

Spis treści: Tabula Gratulatoria, Od redaktorów, Nota biograficzna Profesora Daniela Markowskiego, Bibliografia publikacji Daniela Markowskiego za lata 1960–2012, Rozdział I: ZMIANA SPOŁECZNA: Witold Morawski – Instytucjonalna architektura nowoczesności, Stanisław Kwiatkowski – Polityka pamięci o przeszłości w okresie zmian ustrojowych w Polsce, Jerzy J. Wiatr – Demokracja i konflikt polityczny w Trzeciej Rzeczypospolitej, Elżbieta Inglot-Brzęk – Migracje poakcesyjne – kontynuacja tradycji i nowe trendy, Włodzimierz Bonusiak – Społeczne skutki transformacji w Polsce, Rozdział II: STRUKTURA SPOŁECZNA: Jerzy Bartkowski – Najnowsze trendy społeczne a teoria uwarstwienia, Ewa Jurczyńska-McCluskey – Inteligencja, klasa średnia i rozwój społeczeństwa wiedzy w Polsce na początku XXI wieku. Szanse i zagrożenia, Krzysztof Gorlach – Zagłada chłopstwa?, Lesław H. Haber – Portret pracownika realnego socjalizmu w PRL – prowokacją socjo-logiczną, Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny – Prawno-socjologiczne aspekty kadr administracji publicznej, Jan Maciejewski – Grupy dyspozycyjne w przeobrażeniach strukturalnych społeczeństwa, Kazimierz Doktór – Zespolone elity a elita generałów, Rozdział III: RÓWNE PRAWA I NIERÓWNE SZANSE: Barbara Marek-Zborowska – Równe szanse czy bariery? Kobiety w biznesie, Zygmunt Seręga, Joanna Grzesik – Kiedy z pracą łączy się bieda! Procesy krystalizacji nowej kategorii ubogich we współczesnej Polsce, Małgorzata Bozacka – Trwałe ubóstwo i procesy wykluczenia społecznego w Rzeszowie a kwestia formowania się underclass, Renata Wielgos-Struck – Pomoc społeczna i praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych – nowe wyzwania i perspektywy, Rozdział IV: MŁODZIEŻ. ZAMIERZENIA, WYBORY, REALIA: Marian Niezgoda – Młodzież i struktura społeczna, Zbigniew Krawczyk – Turystyka młodzieżowa w perspektywie socjologicznej, Dariusz Wojakowski – Studenci zagraniczni w rzeszowskim ośrodku akademickim. Analiza jakościowa, Rozdział V: REGION I SPOŁECZNOśCI LOKALNE W PROCESIE PRZEOBRAŻEŃ USTROJOWYCH: Jacek Wódz – Niektóre problemy regionalizacji Polski widziane z perspektywy antropologii polityki, Marek S. Szczepański, Anna śliz – Społeczności lokalne i zróżnicowania regionalne Polski. Perspektywa socjologiczna, Zbigniew Kurcz – Wrocław i Lipsk u progu transformacji. Porównanie międzynarodowe, Noty o Autorach, Indeks nazwisk, Contents, Spis treści.

Skip to content