[wcas-search-form]

44.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Różnorodność problemów klinicznych i badawczych w naukach o zdrowiu, tom 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
WSTĘP
1. RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMÓW KLINICZNYCH I BADAWCZYCH W DIETETYCE
1.1. Ewelina Polak. Wspomaganie płodności dietą
1.2. Agnieszka Ewa Stępień. Selen – pierwiastek niezbędny w diecie kobiet w wieku rozrodczym.
1.3. Ewelina Polak. Składniki żywieniowe o właściwościach przeciwzapalnych jako skuteczna strategia obniżania natężenia przewlekłego stanu zapalnego w otyłości
1.4. Konrad Klekot. Wyzwania w prowadzeniu badań żywieniowych
1.5. Aneta Sokal, Sara Jarmakiewicz-Czaja, Joanna Chmiel, Joanna Michalec. Wpływ mikrobioty jelitowej na ośrodkowy układ nerwowy i występowanie zaburzeń psychicznych
1.6. Magdalena Rękas. Analiza żywienia dzieci w przedszkolu – przegląd piśmiennictwa z lat 2005–2020
1.7. Grzegorz Sobek. Aspekty metodologiczne w ocenie wrażliwości i preferencji smakowych dzieci

2. RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMÓW KLINICZNYCH I BADAWCZYCH W ELEKTRORADIOLOGII
2.1. Aneta Wojtasik. Tomografia komputerowa serca
2.2. Sylwester Stachyra, Aleksandra Pusz-Sapa, Joanna Sobczyk, Aneta Wojtasik, Greta Gaweł, Krzysztof Nasiadka. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna
2.3. Greta Gaweł. Rodzaje samouszkodzeń dokonywanych przez osoby pozbawione wolności – obrazowanie autoagresji typu „połyk” za pomocą badania RTG
2.4. Aleksandra Pusz-Sapa. Metody oceny składu ciała ludzkiego
2.5. Joanna Sobczyk. DXA – niewykorzystany potencjał

3. RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMÓW KLINICZNYCH I BADAWCZYCH W FIZJOTERAPII
3.1. Monika Bal-Bocheńska. Znaczenie rehabilitacji oddechowej u pacjentów z drenażem klatki piersiowej leczonych z powodu odmy opłucnowej
3.2. Jolanta Zwolińska. Wykorzystanie światła PILER w leczeniu odleżyn
3.3. Renata Skalska-Izdebska. Rola wybranych metod i technik diagnostycznych stosowanych w fizykoterapii
3.4. Renata Kielnar. Wpływ idiopatycznego bólu kręgosłupa szyjnego na codzienną aktywność życiową osób przed rehabilitacją i po jej zakończeniu
3.5. Gabriela Kołodziej-Lackorzyńska. Rehabilitacja po uszkodzeniu stożka rotatorów – opis przypadku
3.6. Justyna Kilian. Aktywność zawodowa i zdolność do pracy osób po 50. roku życia w kontekście współistniejących chorób układu mięśniowo-szkieletowego: przegląd dostępnych narzędzi badawczych
3.7. Bogumiła Pniak, Justyna Leszczak, Agnieszka Guzik. Wpływ programu rehabilitacji z użyciem biologicznego sprzężenia zwrotnego na odtworzenie funkcji kończyny górnej po udarze mózgu – opis przypadku
3.8. Michalina Czarnota. Zmiany funkcjonalne odcinka szyjnego kręgosłupa przed i po operacji dyskektomii szyjnej a zalecenia w standardach orzecznictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3.9. Agnieszka Brzozowska-Magoń. Wyzwania i trudności ludzi młodych chorujących na stwardnienie rozsiane
3.10. Magdalena Szczepanik, Agnieszka Jarmuziewicz, Jakub Folta, Katarzyna Krąg, Kamila Kochanowicz, Aleksandra Fortuna. Porównanie trafności i wrażliwości skal subiektywnej oceny zdrowia pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego
3.11. Renata Borys, Ewa Szeliga, Agnieszka Brzozowska-Magoń, Paulina Ozga,Katarzyna Walicka-Cupryś. Zróżnicowanie oceny jakości życia kobiet w wieku 40–50 lat aktywnych i nieaktywnych fizycznie
3.12. Renata Borys, Ewa Szeliga, Jarosław Szkarłat, Grzegorz Magoń, Agnieszka Brzozowska-Magoń. Ocena wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka jelita grubego
3.13. Ewa Szeliga. Ocena stanu wiedzy na temat profilaktyki i czynników ryzyka zachorowania na rak piersi w grupie zdiagnozowanej i w grupie kontrolnej
3.14. Joanna Majewska. Ocena poziomu aktywności fizycznej kobiet w okresie ciąży
3.15. Maciej Rachwał. Wstęp do oceny fizjoterapeutycznej kończyn dolnych
3.16. Anna Weron, Katarzyna Walicka-Cupryś. Promocja zdrowia w zawodzie fizjoterapeuty
3.17. Aneta Weres. Znaczenie wybranych czynników perinatalnych w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dzieci
3.18. Karolina Sękowska, Lidia Perenc, Justyna Podgórska-Bednarz. Proporcje wagowo-wzrostowe a zróżnicowanie wyników testu Timed Up and Go dzieci w wieku szkolnym – badanie pilotażowe
3.19. Łukasz Przygoda. Postawa ciała u dzieci niesłyszących
3.20. Paweł Piwoński. Częstość występowania skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży na świecie: badanie przesiewowe 3 479 469 dzieci i młodzieży. Czy badania przesiewowe mają sens?
3.21. Paweł Piwoński, Lidia Perenc. Przyczyny i skutki występowania dolegliwości bólowych u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną
3.22. Barbara Cyran-Grzebyk. Ogólne zasady fizjoterapii u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu asymetrii kończyn dolnych
3.23. Michalina Czarnota. Wpływ specjalistycznych treningów łucznictwa na równowagę i symetrię obciążania stóp u młodzieży w wieku 14–17 lat

Skip to content