[wcas-search-form]

44.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Różnorodność problemów klinicznych i badawczych w naukach o zdrowiu, tom 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

WSTĘP
1. RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMÓW KLINICZNYCH I BADAWCZYCH W PIELĘGNIARSTWIE I ZDROWIU PUBLICZNYM

1.1. Joanna Burzyńska. Czego szukamy, pytając o zdrowie w social mediach? Przegląd doświadczeń użytkowników mediów społecznościowych w zakresie informacji zdrowotnej
1.2. Joanna Burzyńska. Media społecznościowe jako narzędzie rozpowszechniania informacji na temat zdrowia – ilościowa i jakościowa analiza treści
1.3. Maciej Masłowski. E-zdrowie – technologie komunikacyjno-informacyjne oraz systemy informatyczne
1.4. Wacław Kruk, Joanna Michalec. Korzystanie z mobilnych aplikacji zdrowotnych przez studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
1.5. Maciej Masłowski. Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu systemu służby zdrowia a nowoczesne technologie leczenia
1.6. Anna Fąfara. Metody, techniki i narzędzia oceny jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalu
1.7. Danuta Pięciak-Kotlarz, Anna Fąfara. Specyfika pracy pielęgniarki w opiece paliatywnej
1.8. Magdalena Rękas. Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej w świetle literatury
1.9. Agnieszka Hubert-Lutecka, Weronika Dzierżak. Poziom wiedzy i świadomość zdrowotna mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie profilaktyki czerniaka
1.10. Aneta Lesiak, Małgorzata Marć, Krzysztof Fudali, Anna Fąfara, Anna Krakowiak. Opieka okołooperacyjna wobec pacjenta z rakiem płuc po leczeniu torakochirurgicznym – analiza przypadku
1.11. Dominika Pasierb, Anna Nowak, Joanna Tynek. Longitudinalna ocena jakości życia kobiet leczonych chemioterapią z powodu raka jajnika
1.12. Krzysztof Fudali. Systemy pomocy udzielanej ofiarom wypadków w Polsce i w Europie – przegląd piśmiennictwa
1.13. Małgorzata Migut. Stosowanie przymusu bezpośredniego w praktyce pielęgniarskiej wobec chorego z majaczeniem alkoholowym – opis przypadku
1.14. Barbara Gugała. Jakość życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem
1.15. Barbara Gugała. Determinanty oceny jakości życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem

2. RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMÓW KLINICZNYCH I BADAWCZYCH W POŁOŻNICTWIE
2.1. Lidia Perenc, Joanna Błajda. Wiek kalendarzowy i wiek menarche a zróżnicowanie składu i budowy ciała u miesiączkujących dziewcząt z Rzeszowa przebadanych w latach 2013–2014
2.2. Joanna Błajda, Lidia Perenc, Natalia Zaglaniczna. Medyczne i psychospołeczne problemy ciężarnych młodocianych
2.3. Joanna Błajda, Lidia Perenc, Elżbieta Kraśnianin, Agnieszka Dworzańska. Rola położnej w opiece nad ciężarną ze stwierdzoną wadą letalną u płodu będącą pod opieką hospicjum perinatalnego
2.4. Joanna Błajda, Lidia Perenc, Emilia Tłuczek. Rola położnej w opiece nad pacjentką ciężarną z przewlekłą chorobą kardiologiczną – przełożenie wielkich pni tętniczych
2.5. Anna Kremska, Magda Strzępek. Wpływ odżywiania na prokreację w opinii młodych kobiet

3. RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMÓW KLINICZNYCH I BADAWCZYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
3.1. Dominika Piękoś, Justyna Tłuczek, Edyta Niemczyk. Analiza porównawcza wytycznych PRC na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zmiany w resuscytacji u noworodków i dzieci
3.2. Paulina Pisaniak, Marek Cieśla, Justyna Kosydar-Bochenek. Postępowanie Państwowej Straży Pożarnej w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy przy zatruciu wziewnym u małego dziecka
3.3. Marzena Jędrzejczyk-Cwanek, Klaudia Jakubus. Zasady transportu ratowniczego noworodka z wrodzoną wadą serca
3.4. Małgorzata Gajdek. Determinanty jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego
3.5. Dominika Piękoś, Arkadiusz Czeszyk, Justyna Kosydar-Bochenek. Czynniki ryzyka związane z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego według polskich ratowników medycznych – badanie pilotażowe
3.6. Dawid Filip, Ewa Woś. Analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi – badanie wstępne
3.7. Paulina Pisaniak, Michał Głowiak, Dominika Piękoś, Elżbieta Mach-Lichota. Rurka Tulip Advance – innowacyjna alternatywa do zabezpieczania dróg oddechowych
3.8. Edyta Niemczyk, Joanna Kania, Paulina Pisaniak. Rola dezynfekcji rąk w procedurach zespołów ratownictwa medycznego
3.9. Marzena Jędrzejczyk-Cwanek, Dagmara Kubik. Postępowanie przedszpitalne w zawale mięśnia sercowego u pacjenta z cukrzycą typu 2 – analiza przypadku
3.10. Michał Nagacz, Jan Rutowski, Anna Hartman-Ksycińska. Choroby i wypadki nurkowe zagrażające życiu oraz zasady postępowania ratowniczego

4. INNE PROBLEMY KLINICZNE I BADAWCZE W MEDYCYNIE
4.1. Paweł Januszewicz. Pandemia COVID-19 a problemy zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży
4.2. Paulina Pisaniak, Greta Śmietana, Aleksander Tarczoń, Milena Konarska, Sebastian Jaszczuk. Wrodzony naczyniak limfatyczny głowy i szyi u przedwcześnie urodzonego noworodka – studium przypadku
4.3. Adam Sidor, Natalia Olechowska. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na choroby układu oddechowego
4.4. Adam Sidor, Agnieszka Wolanin. Suplementy diety na rynku w Polsce
4.5. Paweł Jarmuziewicz, Agnieszka Jarmuziewicz. Rola artroskopii w alloplastyce jednoprzedziałowej kolana
4.6. Joanna Gustalik, Michał Osuchowski. Metody diagnostyczne i lecznicze w raku piersi i raku prostaty – ich problemy i ograniczenia
4.7. Renata Skalska-Izdebska, Wojciech Roczniak. Nowotwory przewodu pokarmowego (GIST) – istota choroby i możliwości terapeutyczne
4.8. Krzysztof Fudali. Rozwój definicji i klasyfikacji niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury
4.9. Krzysztof Milik. Leczenie przewlekłej choroby żylnej kończyn dolnych

Skip to content