[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rozumowanie moralne – osoba, rozwój, wychowanie

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
I. Współczesna zmiana społeczna i jej implikacje dla rozwoju rozumowania moralnego adolescentów

1.1. Charakterystyka społeczeństwa w ponowoczesnej fazie swego rozwoju
1.2. Adolescencja jako krytyczny etap rozwoju rozumowania moralnego
1.3. Rozwój rozumowania moralnego w perspektywie współczesnych koncepcji wychowania
1.3.1. Antypedagogika
1.3.2. Personalistyczna pedagogika katolicka
II. Główne ujęcia rozwoju moralnego
2.1. Koncepcje psychoanalityczne
2.2. Teorie behawioralne
2.3. Teorie poznawczo-rozwojowe
III. Teoria rozwoju rozumowania moralnego Lawrence’a Kohlberga
3.1. Założenia ogólne
3.2. Stadialność rozwoju rozumowania moralnego
3.3. Analiza krytyczna
IV. Modele inspirowane ujęciem Kohlberga
4.1. Neokohlbergianizm
4.1.1. James Rest
4.1.2. Elliot Turiel
4.2. Kulturowa konstrukcja rozwoju rozumowania moralnego
4.3. Perspektywa pragmatyzmu i neopragmatyzmu
4.4. Ujęcie Jürgena Habermasa
4.5. Teorie akcentujące wpływ czynników wolitywno-aksjologicznych na rozwój rozumowania moralnego
4.5.1. Rola i znaczenie empatii
4.5.2. Przestrzeń wartości
4.5.2.1. Aksjologiczny kontekst ludzkiej egzystencji
4.5.2.2. Propozycje Theodore’a Schwartza i Agusta Blasiego
4.6. Wielopoziomowy model rozwoju moralnego
4.7. Progresywizm wychowawczy
4.7.1. Wychowanie w kontekście jego celowości
4.7.2. Kontekst epistemologiczny (interakcjonizm) i psychologiczny (ujęcie poznawczo-rozwojowe)
4.7.3. Kontekst aksjologiczny (etyka)
V. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rozumowania moralnego
5.1. środowiskowe konteksty rozwoju rozumowania moralnego
5.1.1. Implikacje wpływu środowiska
5.1.2. Rodzina jako wyjątkowa wspólnota osobotwórcza
5.1.3. Szkoła jako specyficzna przestrzeń wychowania moralnego
5.1.4. Miejsce grupy rówieśniczej w kształtowaniu osoby moralnej
5.2. Religia jako czynnik identyfikacji moralnej
5.3. Dystynktywny kontekst płci
Zakończenie  
Bibliografia

Skip to content