[wcas-search-form]

14.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkolnych – mity a polska rzeczywistość na przykładzie języka niemieckiego jako L3

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Podziękowania
Wprowadzenie
I. Kompetencja interkulturowa w kształceniu językowym
1. Język a kultura
1.1. Kultura – koncepcje i stanowiska
1.2. Kultura a język ojczysty
1.3. Kultura a proces przyswajania języka obcego
2. Kompetencja interkulturowa – przegląd definicji
3. Modele kompetencji interkulturowej
3.1. Wiedza
3.2. Postawy / nastawienie
3.3. Umiejętności
4. Nauczanie interkulturowe drogą do rozwoju kompetencji interkulturowej na lekcjach języka obcego
5. Ewaluacja kompetencji interkulturowej – możliwości i ograniczenia
6. Osoba kompetentna interkulturowo – charakterystyka
7. Kompetencja interkulturowa w kształceniu językowym – podsumowanie
II. Interkulturowość w polityce edukacji językowej
1. Aspekt interkulturowy w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie
1.1. Różnojęzyczność i różnokulturowość
1.2. Kompetencje ogólne i językowe kompetencje komunikacyjne uczących się
1.3. Komponent interkulturowy w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie – podsumowanie
2. Podstawa programowa dotycząca nauczania nowożytnych języków obcych w liceum a propagowanie założeń edukacji interkulturowej
3. Materiały do nauki języka niemieckiego jako obcego a rozwój kompetencji interkulturowej
3.1. Określenie problemu badawczego i celu badania
3.2. Dobór i charakterystyka próby
3.3. Narzędzie badawcze
3.4. Analiza porównawcza wybranych programów nauczania
3.5. Analiza porównawcza wybranych materiałów – kursów Alles klar – zakres podstawowy i Direkt
3.6. Podręcznik vs. program nauczania a realizacja założeń edukacji interkulturowej
4. Interkulturowość w polityce edukacji językowej – podsumowanie
III. Rozwój kompetencji interkulturowej u licealistów wybranych podkarpackich szkół – studium empiryczne
1. Określenie problemu badawczego i celu badania
2. Pytania badawcze
3. Hipotezy badawcze
4. Dobór i charakterystyka próby
5. Metodologiczne podstawy badania / schemat badawczy
6. Przebieg badania – charakterystyka
7. Dobór technik gromadzenia danych i narzędzi badawczych
8. Analiza zebranych danych
9. Źródła pozyskiwania przez uczniów informacji o Niemczech i Niemcach
9.1. Źródła pozyskiwania informacji o Niemczech i Niemcach – zestawienie danych ilościowych poszczególnych grup
9.2. Źródła pozyskiwania informacji o Niemczech i Niemcach – ogólne zestawienie danych ilościowych
9.3. Źródła pozyskiwania informacji o Niemczech i Niemcach – podsumowanie
10. Test na wiedzę faktograficzną – analiza ilościowa danych
10.1. Test na wiedzę faktograficzną – ogólne zestawienie danych procentowych
10.2. Test na wiedzę faktograficzną – zestawienie danych procentowych poszczególnych grup
10.3. Test na wiedzę faktograficzną – podsumowanie
IV. Postawy uczniów wybranych liceów wobec Niemiec i Niemców
1. Postawy uczniów względem Niemców
1.1. Skojarzenia, jakie uczniowie mają z pojęciem Niemiec
1.1.1. Skojarzenia z Niemcami – analiza ilościowa i jakościowa danych zebranych podczas pomiaru I
1.1.2. Skojarzenia z Niemcami – analiza ilościowa i jakościowa danych zebranych podczas pomiaru II
1.1.3. Skojarzenia z Niemcami – analiza ilościowa i jakościowa danych zebranych podczas pomiaru III
1.1.4. Skojarzenia z Niemcami – ogólne zestawienie zebranych danych
1.1.5. Skojarzenia z Niemcami – zestawienie skojarzeń poszczególnych grup
1.1.6. Skojarzenia z Niemcami – podsumowanie
1.2. Obraz Niemców i Polaków w oczach uczniów w oparciu o listę wybranych cech
1.2.1. Profil cech przypisywanych Niemcom – ogólne zestawienie danych ilościowych
1.2.2. Profil cech przypisywanych Niemcom przez poszczególne grupy podczas kolejnych pomiarów
1.2.3. Profil cech przypisywanych Polakom – ogólne zestawienie danych ilościowych
1.2.4. Profil cech przypisywanych Polakom przez poszczególne grupy podczas kolejnych pomiarów
1.2.5. Profil cech przypisywanych Niemcom i Polakom – podsumowanie
1.3. Sympatia vs. niechęć, akceptacja vs. dystans wobec Niemców
1.3.1. Sympatia vs. niechęć, akceptacja vs. dystans wobec Niemców – analiza ilościowa i jakościowa zebranych danych – pomiar I
1.3.2. Sympatia vs. niechęć, akceptacja vs. dystans wobec Niemców – analiza ilościowa i jakościowa zabranych danych – pomiar II
1.3.3. Sympatia vs. niechęć, akceptacja vs. dystans wobec Niemców – analiza ilościowa i jakościowa zabranych danych – pomiar III
1.3.4. Sympatia vs. niechęć, akceptacja vs. dystans wobec Niemców – ogólne zestawienie danych ilościowych
1.3.5. Sympatia vs. niechęć, akceptacja vs. dystans wobec Niemców – podsumowanie
1.4. Postawy uczniów względem Niemców – podsumowanie
2. Projekt etnograficzny
2.1. Projekt etnograficzny – pomiar I
2.2. Projekt etnograficzny – pomiar II
2.3. Projekt etnograficzny – podsumowanie
3. Wnioski końcowe
4. Ocena metody badawczej
5. Rozwój kompetencji interkulturowej u licealistów wybranych podkarpackich szkół – podsumowanie
Zakończenie
Zusammenfassung
Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
Aneks 4
Aneks 5
Aneks 6
Aneks 7
Aneks 8
Bibliografia

Skip to content