[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   Rozdział 1 Sektor usług jako przedmiot badań 1.1. Ontologia usług 1.2. Typologia usług 1.3. Miejsce usług w koncepcjach rozwoju społeczno-gospodarczego 1.4. Problemy wyodrębnienia sektora usług jako elementu struktury gospodarczej 1.5. Współczesne uwarunkowania rozwoju sektora usług   Rozdział 2 Usługi w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy 2.1. Istota usługowej gospodarki opartej na wiedzy 2.2. Zmiany znaczenia i specyfiki pracy w usługowej gospodarce opartej na wiedzy 2.3. Usługi społeczne jako sfera tworzenia kapitału ludzkiego 2.4. Procesy innowacyjne sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy 2.5. Nowe formy transferu wiedzy w ramach usług biznesowych 2.6. Koncepcje pomiaru rozwoju gospodarki opartej na wiedzy   Rozdział 3 Wykorzystanie i tworzenie wiedzy w sektorze usług podstawą kreacji gospodarki opartej na wiedzy w Polsce 3.1. Związki usług z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy 3.2. Sektor usług w Polsce jako użytkownik technologii 3.3. Wpływ rozwoju usług na innowacyjność gospodarki 3.4. Innowacyjność sektora usług w Polsce 3.5. Rozwój usług społecznych w Polsce jako determinanta kreacji kapitału ludzkiego   Rozdział 4 Rozwój sektora usług w Polsce wyznaczony ewolucją struktur pracujących 4.1. Konwergencja trójsektorowych struktur gospodarki Polski do Unii Europejskiej 4.2. Rozwój trójsektorowych struktur pracujących w polskich regionach 4.3. Zmiany struktury pracujących w sektorze usług w Polsce na tle wzorca 4.4. Zmiany struktury pracujących w sektorze usług w ujęciu regionalnym 4.5. Modernizacja struktury usług w Polsce w kierunku gospodarki opartej na wiedzy 4.6. Dualny rozwój sektora usług w Polsce jako wynik przepływów na rynku pracy 4.7. Charakterystyki usługowych miejsc pracy w Polsce   Podsumowanie   Bibliografia   Spis tabel, rysunków i załączników   Aneks 1. Statystyki pracujących   Aneks 2. Metoda SAS w badaniu rozwoju sektora usług   Wykaz skrótów   Indeks nazwisk  Indeks haseł

Skip to content