[wcas-search-form]

13.65 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rynek aktywów biologicznych i produktów rolniczych

Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Marcin Halicki Inwestowanie w aktywa biologiczne i produkty rolnicze oraz ich wycena
Grażyna Gajdek Ewolucja polskiego rolnictwa w aspekcie akcesji do Unii Europejskiej
Renata Tobiasz-Salach, Dorota Bobrecka-Jamro, Robert Warchoł Dobra praktyka rolnicza szansą zrównoważonego rozwoju w rolnictwie na terenie Unii Europejskiej
Aneta Jarecka, Dorota Bobrecka-Jamro, Wacław Jarecki Uwarunkowania przyrodniczo-ekonomiczne produkcji roślin strączkowych w województwie podkarpackim
Grzegorz Jasiński, Magdalena Liszka Struktura grup producenckich w województwie podkarpackim i lubelskim oraz ich wpływ na opłacalność produkcji rolnej
Magdalena Liszka, Grzegorz Jasiński Agroturystyka jako forma aktywizacji społeczności lokalnych
Agnieszka Majka Zmiany zatrudnienia w rolnictwie w aspekcie przeobrażeń trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce
Faustyna Kowal Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego
Joanna Kotula Materiały opakowaniowe do bezpiecznego przechowywania żywności

Skip to content