[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Słowo wstępne,

NIECO HISTORII:
Kazimierz Ożóg – Rola małych miast w życiu społeczności lokalnych. Aspekty historyczne i współczesne,
Kazimierz Ożóg, Przemysław Prucnal – Kilka uwag o gwarach okolic Rzeszowa – przeszłość i teraźniejszość,

RZESZÓW W PERSPEKTYWIE DIACHRONICZNEJ:

Grażyna Filip – Mieszkańcy „tamtego” Rzeszowa w języku opowieści Franciszka Kotuli,
Maria Krauz – Opisy „tamtego” Rzeszowa we wspomnieniach Franciszka Kotuli,
Wioletta Kochmańska – Wczoraj i dziś rzeszowskiej siatkówki – językowe studia porównawcze,
Bożena Taras – Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej. Tradycja i współczesność,

WOKÓŁ NAZEWNICTWA RZESZOWA I OKOLIC:
Urszula Gajewska – Nazwy lokali gastronomicznych w Rzeszowie,
Małgorzata Kułakowska – Nazwy harcerskie w Hufcu ZHP Rzeszów w latach 1989–2009,
Agnieszka Myszka – Nazwy obiektów rzeszowskich teatrów i kin – w perspektywie diachronicznej,
Piotr Wisz – Sakralne nazwy ulic i placów Rzeszowa. Spojrzenie historyka,
Ewa Błachowicz – Nazwy ulic Łańcuta – historia i współczesność. Analiza semantyczna,
Jadwiga Lizak – O inskrypcjach nagrobnych z łańcuckiego cmentarza,
Ewa Oronowicz-Kida – Współczesne słownictwo kulinarne w gwarach południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny,

O JĘZYKU RZESZOWSKIEJ MŁODZIEŻY:
Mirosława Ampel-Rudolf – Przezwiska studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,

ŻYCIE LITERACKIE RZESZOWA:
Zenon Ożóg – Życie literackie w Rzeszowie po przełomie 1989 r. Literatura na łamach czasopism,
Agata Paliwoda – „Czas szybko pozamienia role”. O prozie Janiny Krawczyk,
Anna Jamrozek-Sowa – Męski świat, męskie opowieści. Proza Jerzego Janusza Fąfary,
Anna Wal – Proza zsyłkowa Zbigniewa Dominy,
Kazimierz Nowosielski – Między kosmosem i ciałem. O jednym wierszu Jana Bolesława Ożoga,
Alicja Jakubowska-Ożóg – „Czy zdołasz obronić mnie, wierszu” – uwagi o poezji Stanisławy Kopiec,
Stanisław Ożóg – Cztery wędrówki promenadami pamięci,
Jan Wolski – Poeta stanów ostatecznych. Metafizyczna liryka Józefa Kurylaka,
Justyna Gąsawska – Wyrazić niewyrażalne – o emocjach w tekstach piosenek rzeszowskiego zespołu „Pectus”.

Skip to content