[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rzeszów w XX-leciu III RP

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Marian Malikowski – Od redaktora, Sławomir Solecki – Nowe oblicze miasta. Przestrzeń społeczna i funkcje Rzeszowa w dwudziestoleciu 1990–2010, Marian Malikowski – Rzeszów – tożsamość, marka, promocja, Hubert Kawalec – Postrzeganie marki Rzeszowa przez studentów, Agata Nijander-Dudzińska – Wokół lidera miejskiego. Samorząd Rzeszowa w latach 2006–2010, Magdalena Pokrzywa, Sławomir Wilk – Program operacyjny „Kapitał ludzki” na terenie Rzeszowa – przykłady wykorzystania środków unijnych, Dawid Dusiło – Wykorzystanie środków pomocowych UE dla realizacji strategii rozwoju miasta na przykładzie Rzeszowa w latach 2004–2013, Paweł Walawender – Rynek pracy w Rzeszowie w pierwszej dekadzie XXI wieku, Hubert Kotarski – Kapitał społeczny mieszkańców Podkarpacia, Barbara Marek-Zborowska – Przedsiębiorczość w Rzeszowie jako czynnik tworzenia się klasy średniej, Małgorzata Bozacka – Ubóstwo klientów MOPS w Rzeszowie jako przykład lokalnej kwestii społecznej – jego uwarunkowania oraz skala udzielanej pomocy, Mariusz Palak – Pozytywne i negatywne strony rzeszowskich suburbiów na tle pozostałych obszarów Rzeszowa i jego strefy podmiejskiej, Mariusz Palak – Kontakty sąsiedzkie i towarzyskie mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej, Witold Jedynak – Infrastruktura lokalnych społeczności parafialnych w Rzeszowie a potrzeby religijne mieszkańców miasta, Krzysztof Malicki – Pamięć o Rzeszowie w świadomości mieszkańców miasta, Jan Malczewski – Układ komunikacyjny na obszarze węzłowym aglomeracji rzeszowskiej. Stan obecny i potrzebny, Justyna Paszkiewicz – Problematyka metropolii, Rzeszowski Obszar Metropolitalny i jego delimitacja, Paweł Czapliński, Piotr Klimczak, Justyna Paszkiewicz – Studium rozwoju aglomeracji rzeszowskiej.

Skip to content