[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 1/2012

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Słowo wstępne I. SOCJOLOGIA POLITYKI I ŻYCIA PUBLICZNEGO Jacek Wódz Nowa forma obywatelskiej aktywizacji – obywatelstwo lokalne. Szkic z socjologii polityki Zbigniew Rykiel Językowy obraz świata a poprawność polityczna Agnieszka Zygarowicz Rekrutacja polskich lokalnych elit politycznych po 1989 r. Stan badań Jarosław Kinal Blogosfera polityczna w Polsce (2007–2009) Bogusław Kuźniar Operacja „Wisła” w świetle literatury przedmiotu II. SOCJOLOGIA GOSPODARKI, WIEDZY I EDUKACJI Lesław H. Haber Modernizująca się Polska, czyli od przedsiębiorczości do bezrobocia Anna Hasiec Klastry. Społeczeństwo informacyjne w kierunku struktur sieciowych Piotr Długosz Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorczości na Podkarpaciu. Raport z badań jakościowych III. SOCJOLOGIA MIASTA I WSI Marek S. Szczepański, Anna śliz Centralne przestrzenie miejskie a sektor usług – dynamika zmian w oglądzie socjologicznym Magdalena Szpyt Główne kierunki badań socjologicznych nad polską wsią po 1989 r. Podkarpacie na tle kraju Katarzyna Lenkiewicz Wieś Solina we wspomnieniach jej byłych mieszkańców IV. VARIA Magdalena Niemiec Charakterystyka wybranych teorii administracji publicznej Wojciech J. Cynarski Socjologia sztuk walki. Przyczynek do ujęcia semiotycznego Marta Wolińska Ewolucja zachodniego feminizmu i jego wpływ na rozwój tej ideologii oraz ruchu społecznego w Polsce Magdalena Skiba Filozoficzna problematyka zawarta implicite w socjologii wiedzy Barbara Cienki Metoda biograficzna w socjologii. Stan wiedzy Renata Pomarańska świat społeczny Kresów w Ukraińskim kochanku Stanisława Srokowskiego V. RECENZJE Karolina Cynk Recenzja książki Marka Jana Chodakiewicza: Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944–1947, przekład A. Madej, Wyd. IPN, Warszawa 2008, 252 ss. Magdalena Szpyt Recenzja książki Krystyny Iglickiej: Powroty Polaków po 2004 r. W pętli pułapki migracji, Wyd. Scholar, Warszawa 2010, 160 ss. Magdalena Szpyt Recenzja książki Tomasza Zaryckiego: Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Wyd. Scholar, Warszawa 2009, 364 ss. Ewelina Pikuzińska Recenzja książki Martina Lindstroma: Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Wyd. Znak, Kraków 2009, 224 ss. Iwona Żuk Recenzja zbioru pod red. Bogumiła Grotta: Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, 352 ss. Barbara Cienki Recenzja książki pod red. Piotra Szukalskiego: Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Wyd. Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2009, 248 ss. Joanna Porada Recenzja książki Ryszarda Bery: Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Wyd. UMCS, Lublin 2008, 248 ss.   Uwagi dla P.T. Autorów

Skip to content