[wcas-search-form]

20.52 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 12/2019

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Rzeszowskie Studia Socjologiczne są czasopismem wydawanym przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

SPIS TREŚCI

Witold Jedynak, Wprowadzanie

ARTYKUŁY

Anna Witkowska-Paleń, Model współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Marta Jedynak, Bogumił Jedynak, Polityka społeczna państwa wobec internetowych zachowań dysfunkcjonalnych dzieci i młodzieży na terenie miasta Tarnow
Renata Pomarańska, Historia i cywilizacja – determinanty sytuacji Kresów południowo-wschodnich w latach 1939–1945
Kinga Biało, Jakość więzi małżeńskiej w sytuacji długiej rozłąki
Karolina Kułak, Idea i pojęcie tolerancji w podstawowych regulacjach prawnych
Estera Ostrowska, Pomiędzy prawem a aborcją – antagonistyczna relacja między prawem zwyczajowym i prawem stanowionym
Alla Kyrydon, Viktor Troyan, European Identity in the Dimension of Ulrich Beck’s Cosmopolitan Concept
Nataliia Nechaieva-Yuriichuk, Ethnopolitical Stability in Ukraine: Challenges and Prospects of Overcoming Them (example of Chernivtsi Oblast, Ukraine)

ESEJ RECENZYJNY
Eugeniusz Moczuk, Recenzja książki: Monika Góra, Miasteczko zbrodni. Dlaczego zginęła Iwona Cygan?, Wydawnictwo WAB, Kraków 2019, ss. 363

RECENZJE
Alla Kyrydon, Sergiy Troyan, Jan Stanislav Los as a Spokesperson in the Interwar Ukrainian-Polish Dialogue and Mutual Understanding
Eugeniusz Moczuk, Recenzja książki: Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, Samobójstwa młodzie-ży. Od szantażu do ostateczności, Wydawnictwo Pro CARPATHIA, Rzeszów 2016, ss. 268
Uwagi dla p.t. Autorów

Skip to content