[wcas-search-form]

29.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 14/2021

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

ARTYKUŁY
Krzysztof Jamroży, Oddziaływanie tradycji republikańskiej na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce na przykładzie wybranych programów Narodowego In-stytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Marta Chrabąszcz, Szkolna profilaktyka uzależnień w czasie pandemii (na przykładzie szkół podstawowych w gminie Dąbrowa Tarnowska)
Żaneta Panasiuk, Postawy młodzieży wobec środków psychoaktywnych na przykładzie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej
Marcelina Szczęch, Nowe substancje psychoaktywne: wyzwanie wielowymiarowe
Patrycja Sowa, Zaburzenia odżywiania jako istotny problem społeczny
Paulina Gil-Więcek, Wyzwania w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w opi-niach pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej
Magdalena I. Korzeniowska, Społeczne funkcjonowanie osób z autyzmem: charakterystyka, potrzeby i wyzwania
Weronika Litwin, Samotność młodzieży
Dorota Rynkowska, Aneta Haligowska, Rola asystenta rodziny w procesie profesjonalnego wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nataliia Nechaieva-Yuriichuk, Serhiy Troyan, Territorial communities development in Covid-19 times: Polish-Ukrainian experience

RECENZJE
Janusz Mariański, Krystyna Leśniak-Moczuk, Kształcenie socjologów w uczelniach pu-blicznych i niepublicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rze-szów 2020, ss. 376
Serhiy Troyan, Polish Diplomatic Institutions in Kharkiv (Review of the publication: Diplomatic Offices of the Polish Republic in Kharkiv: the History and the Present (Дипломатичні представництва Польської Республіки в Харкові: історія та сучасність), L. Zhvanko / translated into Polish by T. Dovzhok. Kharkiv: Golden Pages, 2020, 160 p., ill.)
Ks. Witold Jedynak, Wartość pracy a godność człowieka
Uwagi dla p.t. Autorów

Skip to content