[wcas-search-form]

14.04 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 3/2014

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp (ks. prof. dr hab. Witold Jedynak)   I. ARTYKUŁY   Agnieszka Zygarowicz, Publicystyczny dyskurs o elitach Magdalena Skiba, Autonomia i inne cechy obrazu siebie u nauczycieli akademickich reprezentujących socjologię Sabina Przepióra, Funkcja mediów społecznościowych w budowaniu wartości marki przez miasta Grzegorz Droba, Media społecznościowe jako kanał komunikacji w ramach społeczeństwa obywatelskiego Katarzyna Błaszczuk, Praca jako wyznacznik aktywności społecznej i rehabilitacji osób chorych psychicznie Barbara Cienki, Satysfakcja z życia i bilans życiowy Krzysztof Jamroży, Obszary biedy jako przejaw wykluczenia społecznego   II. ESEJ RECENZYJNY   Renata Pomarańska, Troska o pamięć zbiorową Polaków w Ukraińskim kochanku Stani-sława Srokowskiego (pamięć to lustro, w którym poszukuje siebie prawda)   III. RECENZJE   Piotr Kurkowski, Recenzja książki Huberta Kotarskiego Kapitał społeczny i kapitał ludzki a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 252 ss. Marcin Sowiński, Recenzja książki Jana Gehla Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznej, Wyd. Ram, Kraków 2009, 200 ss. Jacek Sałapata, Recenzja książki Macieja Gitlinga Człowiek w organizacji. Ludzie. Struktury. Organizacje, Difin, Warszawa 2013, 324 ss. Piotr Kurkowski, Recenzja książki Aleksandra Kisila Zarządzanie przez odpowiedzialność. Podstawa odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2013, 151 ss.   Uwagi dla P.T. Autorów

Skip to content