[wcas-search-form]

14.04 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 5/2015

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Witold Jedynak, Wprowadzenie   CZĘŚĆ POLSKA   Justyna Stańczyk, Wpływ wychowania w rodzinie niepełnej na funkcjonowanie w życiu społecznym. Studium socjologiczne na przykładzie studentów Politechniki śląskiej Leszek Smyrski, Studium przypadku patologii systemowych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na przykładzie wybranej spółdzielni socjalnej Renata Pomarańska, Rozwój socjologii literatury jako subdyscypliny   CZĘŚĆ UKRAIŃSKA Oleksiy Musiyezdov, Tożsamość miejska: pomiędzy autentycznością a konstruowaniem Renata Pomarańska, Nacjonalizm ukraiński zagrożeniem dla Polaków na Kresach przed II wojną światową i w jej trakcie (w świetle wybranych utworów S. Srokowskiego i R. Wernika) Adam Kulczycki, Rola Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego na Ukrainie w stosunkach polsko-ukraińskich w latach 1989–2014 Ałła Kyrydon, Ukraina w międzyczasie: społeczeństwo a brak zawarcia umowy stowarzyszeniowej (21 listopada 2013–16 września 2014 roku) Illa Kononow, „syndrom Ługański”: pochodzenie i rola w rozwoju wojny w Donbasie   RECENZJE Eugeniusz Moczuk, Recenzja książki Jana Maciejewskiego: Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wydanie drugie poprawione, Wyd. UWr, Wrocław 2014, 260 ss. Marcin Zgłobiś, Recenzja książki Andrzeja Majera: Odrodzenie miast, Wyd. UŁ–Scholar, Łódź–Warszawa 2014, 210 ss. Uwagi dla P.T. Autorów

Skip to content