[wcas-search-form]

16.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6/2016

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  SPIS TREŚCI   Witold Jedynak, Wprowadzenie   ARTYKUŁY Grzegorz Samagalski, Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży w kontekście uwarun-kowań społeczno-ekonomicznych. Studium na przykładzie uczniów rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych Patrycja Boczar-Pelczar, Alkoholizm jako czynnik mający wpływ na przemoc w rodzinie Jacek Sałapata, Różnice kulturowe w świecie biznesu Jakub Barszczewski, Problem zrównoważonego rozwoju w kontekście budowy ekwadorskiego państwa wielonarodowego Marta Kisała-Bednarz, Dylematy tożsamości mieszkańców i potomków „Szlaku nieistnie-jących miejscowości”. Socjologiczna analiza na wybranych przykładach z terenów północno-wschodniego Podkarpacia Renata Pomarańska, Polityka wyniszczania Polaków przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach południowo-wschodnich w latach 1920–1945 (w świetle wybranej literatury kresowej) Renata Pomarańska, Katharsis kresowe. świat literacko przetworzony przez Stanisława Srokowskiego RECENZJE Leszek Smyrski, Recenzja książki Beaty Gałek i Mirosława Minkina, Gry wywiadów. Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie, Rytm, Warszawa 2015, 214 ss. Barbara Skawina, Recenzja książki Garry’ego Smalla i Gigi Vorgana, iMózg: Jak prze-trwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, tłum. Sy Borg, Vesper, Po-znań 2011, 288 ss. Ewa Depa, Recenzja książki Gregory’ego Hartleya i Maryann Karinch, Podręcznik manipu-lacji, tłum. Olga Kaczmarek, Bellona, Warszawa 2011, 240 ss. Uwagi dla P.T. Autorów

Skip to content