[wcas-search-form]

16.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 8/2017

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Witold Jedynak, Wprowadzenie ARTYKUŁY Barbara Skawina, Socjologia jako nauka interdyscyplinarna czy hermetyczna? Nowe trendy myślenia naukowego a współczesna socjologia Marcin Szabelski, Antynomie idei postępu. Zmiana społeczna w teoriach socjologicznych Wiesław Setlak, Religia wobec zmiany społecznej albo o kondycji ortodoksji rzymskokatolickiej w ponowoczesności Beata Jamrógiewicz, Problem przemocy domowej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Analiza zjawiska w województwie podkarpackim na tle Polski Ewelina Surdacka, Rola agroturystyki w aktywizacji obszarów wiejskich Renata Pomarańska, Pozytywne postawy Ukraińców wobec Polaków. Przejawy pomocy ukraińskiej podczas ludobójstwa Polaków w świetle wybranej polskiej prozy powojennej  Agnieszka Sawicz, Związek Oficerów Ukrainy – powstanie i rola w procesie formowania ukraińskich sił zbrojnych u progu lat dziewięćdziesiątych XX w.   RECENZJE Iwona Rzeszutek, Recenzja książki Michaela Tomasella Historia naturalna ludzkiego myślenia, Wydawnictwo Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków 2015, 296 ss. Izabela Pelc, Recenzja książki Katarzyny Błaszczuk i Doroty Rynkowskiej Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 158 ss. Agnieszka Kuźniar, Anna Żuraw, Katarzyna Molek, Adam Kulczycki, Recenzja książki Łukasza Łotockiego Obcość etniczna w perspektywie socjologiczno-politologicznej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2009, 204 ss. Ewa Depa, Adam Kulczycki, Recenzja książki pod redakcją Danuty Boreckiej-Biernat i Małgorzaty Cywińskiej Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedago-giczno-psychologicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, 320 ss.   Uwagi dla P.T. Autorów

Skip to content