[wcas-search-form]

19.44 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 9/2017

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Witold Jedynak, Wprowadzenie ARTYKUŁY   Michał Kober, Metodologiczne aspekty konstrukcji miar agregatowych w analizie zjawisk wielowymiarowych. Podręcznik tworzenia wskaźników złożonych: metodologia i poradnik użytkownika OECD   Małgorzata Zatorska-Zoła, Jakość i styl życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych   Ewa Depa, Kultura w socjologii – wybrane zagadnienia   Grzegorz Konieczny, Aktywność fizyczna lekarzy w ujęciu teorii dystynkcji Pierre’a Bourdieu   Krzysztof Jamroży, Andrzej Lipczyński, Ubóstwo ustawowe i wykluczenie przestrzenne w Rzeszowie   Marek A. Motyka, Wpływy postmodernistycznych idei na dynamikę używania środków psychoaktywnych w polskim społeczeństwie   Adam Zalewski, A pill for every ill, czyli dlaczego staliśmy się pokoleniem lekomanów?   RECENZJE   Wiesław Setlak, Recenzja książki Dawida Sześciły, Zmierzch decentralizacji? Instytucjo-nalny krajobraz opieki zdrowotnej w Europie po nowym zarządzaniu publicznym, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, ss. 283   Wiesław Setlak, Recenzja pracy zbiorowej Krzysztofa Bierwiaczonka, Małgorzaty Dymnickiej, Katarzyny Kajdanek i Tomasza Nawrockiego, Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, ss. 396   Agnieszka Najsarek, Adam Kulczycki, Recenzja książki Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania pod redakcją Grażyny Firlit- Fesnak, Łukasza Łotockiego i Piotra W. Zawadzkiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016 r., ss. 216     Uwagi dla P.T. Autorów

Skip to content